« Tilbake til blogg

FAST ELLER FLYTENDE RENTE? VÅR SPØRREUNDERSØKELSE VISER KLAR TREND!

Det knytter seg stor usikkerhet rundt norsk økonomi for inneværende år. Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene og nådde sitt bunnpunkt i midten av januar da et fat Nordsjøolje ble priset til 45,17 dollar. Vi skal ikke lenger tilbake enn til høsten 2014 for å finne oljepriser på rundt 100 dollar fatet. Den markante prisnedgangen vil kunne svekke norsk økonomi på sikt og Den Norske Bank valgte derfor å sette ned styringsrenta i desember for å imøtekomme faren for økonomisk nedgang.

 

Undersøkelser gjort av Statistisk Sentralbyrå, SSB, spår at utviklingen kan få konsekvenser for arbeidsmarkedet og for lommeboka til folk flest. Ifølge deres undersøkelser går det fram at:

 

«Lavere oljepris gir mindre aktivitet på norsk sokkel, noe som har ringvirkninger for fastlandsøkonomien.
Det vil gi redusert sysselsetting, økt arbeidsløshet og lavere reallønn i Norge».


UNDERSØKELSER VISER AT TROEN PÅ NORSK ØKONOMI HAR FÅTT SEG EN KNEKK

økonomi, spørreundersøkelse, tjene pengerForventningsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom TNS Gallup og Finans Norge. Hvert kvartal foretas en undersøkelse som kartlegger nordmenns tro på egen og landets økonomi. Det spørres både om dagens situasjon og om fremtiden. Deres nyeste undersøkelse for 4.kvartal viser stor pessimisme i forhold til landets fremtidige økonomi. Også med tanke på personlig økonomi kan vi spore en litt mer tilbakeholden holdning. Og et resulat av dette synes å være at vi sparer mer penger enn før. Du kan lese mer om dette her.

 

 I en egen liten spørreundersøkelse blant våre paneldeltakere hos Meningstorget spurte vi:

Hvordan går det med din personlige økonomi i 2015?

 spørreundersøklse, spørreundersøkelse på nett, økonomi, tjene penger

Som diagrammet fra spørreundersøkelsen viser har de aller fleste tro på at den personlige økonomien vil forholde seg stabil. Og det er faktisk svært mange som også mener den vil styrke seg. Eksperter innen økonomi synes å være noe uenige i forhold til lønnsveksten for 2015. De fleste tror den vil holde seg lav, mens noen frykter mulige lønnskutt. Uansett ser det ut til at de aller fleste nordmenn ser positivt på egen økonomi. Kuttet i styringsrenta fra Norges Banks er et bidrag til nettopp dette.

 

 

HVA ER STYRINGSRENTEN?

Styringsrenten settes av sentralbanken. Den Norske Bank har som mål å fremme økonomisk stabilitet i landet og den har derfor både utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken. Styringsrenten kan ifølge Wikipedia defineres slik:

«Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank, og dermed også et minimum for bankenes utlånsrente.»

Dette kan høres komplisert ut. Men det er ikke fullt så ille. Sjefsøkonom Jan Fredrik Qvigstad i Norges Bank forklarer det på en slik måte at vi vundersøkeler, styringsrenten, tjene penger, spørreundersøkelseranlige folk i gata kan henge med:

«Pengene vi alle bruker må hentes i Norges Bank. Nå er det ikke slik at hver enkelt av oss går til sentralbanken for å skaffe penger. Det er det bankene som gjør. Alle norske banker må ha en konto i Norges Bank, og om natten når vi ligger og sover, har bankene plassert overskuddspengene sine på konto i Norges Bank. Når styringsrenten for øyeblikket er 1,25 prosent, får bankene betalt for innskuddene sine med et beløp som tilsvarer 1,25 prosents rente på årsbasis - pro anno som det heter i bankverden.»

Bankenes utlånsrente kan altså ikke være lavere enn den renta de har i Norges Bank. Og når Norges Bank justerer renta, er det normalt at bankene også justerer sine utlånsrenter. Den rekordlave styringsrenta på 1,25% som ble vedtatt i desember, gjør at bankene kutter i sine utlånsrenter og spesielt et spørsmål er blitt svært aktuelt for mange av oss nå som renta er veldig lav:

FLYTENDE ELLER FAST RENTE?

Det er svært fristende å binde renta nå som rentene er lavere enn på lenge. Samtidig er det vanskelig å vite om renta faktisk vil falle enda mer. Da kan det jo lønne seg å vente. Er det mulig å vite noe om hva som skjer med renta over tid? Norges Bank har staket ut en mulig rente-linje fram mot 2017. Den kan du ta en titt på her.

Vi foretok en spørreundersøkelse for å kartlegge og se på nordmenns reaksjon i forhold til lavere rente på lån i bankene.

spørreundersøklse, spørreundersøkelse på nett, økonomi, tjene penger 

Vår spørreundersøkelse viser at hele 67% av respondentene ikke har bundet renta selv om renta nå er veldig lav i bankene. Spørreundersøkelsen viser også at en god andel (19%) vurderer dette, mens bare 8 % av de spurte svarer at de faktisk har bundet renta. Det kan derfor virke som om de fleste av oss fortsatt har litt is i magen og ser an situasjonen i det kommende året. Kanskje faller renta ytterligere?

Denne artikkelen er også tilgjengelig hos Menigstorget på Facebook. Der kan du gi din mening om våre saker og kommentere på våre spørreundersøkelser.

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.