« Tilbake til blogg

KLIMAENDRINGER: KATASTROFALE KONSEKVENSER, MEN LITE GJØRES...

Vi bor i en kynisk verden. Det er ingen hemmelighet at menneskeskapte klimaendringer i stor grad er forårsaket av de rike landene. Samtidig er det de fattige landene som blir hardest rammet og som vil ha størst problemer med å overleve fremtidige klimaendringer. Orkaner, jordskjelv, tørke og flom er en sannsynlig trussel som blir ekstra forsterket fordi landene mangler nasjonale strategier og ressurser for å forebygge effekten av klimaendringer.

Ekspertene er uenige om omfanget og konsekvensene av global oppvarming, men årsaken til global oppvarming virker de ganske så enige om. Økningen av drivhusgasser i atmosfæren med stigende temperaturer som resultat, synes å være menneskeskapte. Hva gjør vi med dette? Er vi forberedt?

Har du synspunkter om dette må du gjerne kommentere på vår Facebook-side eller dele artikkelen på sosiale medier. Er du opptatt av miljø og samfunnet generelt, kan du også dele dine synspunkter gjennom våre spørreundersøkelser på nett. Du kan registrere deg her på Meningstorget. Det er helt gratis og ved å dele dine meninger kan du også tjene penger. Bli med oss du også og tjen penger gjennom våre betalte spørreundesøkelser på nett!!

 

AMERIKANSKE SPØRREUNDERSØKELSER VISER ØKENDE BEKYMRING

tørke, klimaendring, spørreundersøkelserUndersøkelser gjort av Universitetet i Notre Dame viser hvordan verdens nasjoner kommer til å takle det fremtidige klimaet med tanke på sårbarhet og beredskap. Land i Afrika, Asia og Sør-Amerika kommer dårlig ut, mens Norge ligger øverst på listen. Men vi skal ikke juble for mye. Også for Norges del må vi takle mer ekstremvær og økte temperaturer.

Gjennom nylige spørreundersøkelser i USA slår amerikanerne fast at at myndighetene må gjøre mer for å bekjempe den globale oppvarmingen. Hele 83% svarte at de frykter klimaforandringer vil føre til ganske alvorlige og svært alvorlige problemer i fremtiden. Klima kan derfor utvilsomt bli et av de store emnene under neste års presidentvalg. Spørreundersøkelser viser at 2 av 3 svært trolig vil stemme på kandidater som ønsker å bekjempe global oppvarming.

Klimaendringer et globalt problem. Alle må ta ansvar. Selv om Vesten er godt rustet, kan vi neppe sitte med god samvittighet og se på at mennesker lider på grunn av vestlig miljøforurensning uten av vi prøver å gjøre noe med situasjonen eller uten å bidra med assistanse og ressurser.

Alle land må gjøre sitt, men dette har vist seg svært vanskelig, hvorfor?

 

HVORFOR GJØRES DET SÅ LITE FOR Å BEKJEMPE KLIMAENDRINGER?

  • klimaforhandlinger, klimaendringerFor det første truer ikke klimaendringer menneskelig eksistens. Jo da, konsekvensene kan bli drastiske; det biologiske mangfoldet vil lide, havet vil stige, økosystemer vil forandre seg, men fordi endringer skjer over tid har vi tid til å tilpasse oss situasjonen. Og uansett hvor brått endringene måtte komme vil det neppe ruinere oss som menneskelig art. Fordi konsekvensene er såpass usikre, er også motivasjonen nølende for å imøtekomme problemet.
  • For det andre vil land bli påvirket i ulik grad som følge av klimaendringer. Noen regioner vil kunne dra nytte av fremtidige enderinger i klimaet, gjennom økte jordbruksmuligheter, mens andre regioner vil bli hardt rammet. Dette fører til at ulike innsatsfaktorer i kampen om klimaet.
  • For det tredje kan bekjempelsen av klimaforandringer lede til andre uforutsette konsekvenser. Det vil koste verden ufattelige summer å redusere utslipp av drivhusgasser og dette vil gå utover ressurser som normalt vil brukes på andre globale goder. Istedenfor å bruke ressurser for å hjelpe sårbare land i møte med klimaendringer, vil de heller bli brukt til å stoppe selve problemet. Men dette regnestykket er ikke enkelt og fører med seg stor usikkerhet om hva som er mest effektivt.
  • For det fjerde vil bekjempelsen av klimaforandringer bare være mulig med SAMLET INNSATS fra alle land. Et land kan ikke stabilisere konsentrasjonen av drivhusgasser alene. Alle må ta ansvar. Noen land må kanskje ta et større ansvar og bruke mer ressurser, men samlet innsats er eneste mulighet. Et problem ofte knyttet til klimaendringer er «gratis-passasjerer». Det vil si at noen land velger å bekjempe den globale oppvarmingen, men andre land i lys av dette velger å være passive mens andre gjør jobben-

 

SPØRREUNDERSØKELSER VISER ØKENDE NORSK MILJØINTERESSE

fremtiden, ideer, spørreundersøkeler på nettTNS Gallup gjennomfører hvert år spørreundersøkelser om miljøet, presentert som Klimabarometeret. Dette viste i 2014 at hver fjerde nordmann mener klimaet har forandret seg. Dessuten synes spørreundersøkelser å vise at unge nordmenn er mer opptatt av miljøet enn aldri før. Det er tross alt disse som skal imøtekomme problemene med klimaet i fremtiden.

Børge Brende har som utenriksminister også gitt klare instrukser om at klimaarbeidet skal gis økt prioritet i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Brende viste blant annet til FNs siste undersøkelser om klimaendringer som allerede føles på rundt om i verden.

Visste du at den gjennomsnittlige temperaturen vil stige med 0,9 til 5,4 grader fram mot slutten av dette århundre. Undersøkelser viser også at havnivået kan stige så mye som 98 centimeter!

 

Liker du å si din mening. Kunne du tenke deg å svare på spørsmål om miljø, samfunn, jobb og andre spennende emner? Gjennom våre spørreundersøkelser på nett kan du si din mening og samtidig bli belønnet for det. Ved å dele dine synspunkter får du poeng som kan veksles om i kontanter eller gavekort. Med andre ord kan du tjene penger gjennom våre betalte spørreundersøkelser på nett.

 

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.