« Tilbake til blogg

2 milliarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann!

World Water Day

Visste du at 2,1 milliarder mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann? Fram mot 2050 vil etterspørselen for vann øke med 30%. Det som en følge av at verdens befolkning vil øke med 2 milliarder mennesker. World Water Day den 22.mars markerte de store utfordringene verden står overfor tilknyttet vann.

Les også: Saken er ikke helt biff!

Tilgang på vann er ikke lenger en selvfølge i store deler av verden. Byer og steder er i ferd med å kjempe en intens kamp mot vannmangel idet naturlige vannkilder begynner å tømmes. Det er estimert at 1,8 milliarder mennesker lever i potensielle områder med manglende tilgang på vann. De neste tiårene vil dette tallet øke til 3 milliader.

Derfor settes det nå fokus på hvordan naturbaserte løsninger kan imøtekomme utfordringene for det neste århundre. Her er noen av tiltakene man ønsker å sette fokus på for å regulere vannforsyning og kvaliteten på vannet, samt moderere ekstreme værfenomener:

 

  • gjenopprette skog, gressland og våtmark
  • gjenkoble elver med slettemark
  • skape buffere av vegetasjon langs vannbaner
  • økt kontroll tilknyttet erosjon
  • jobbe for å kontrollere vanntemperatur

 

Det globale vannuttaket brukt til drikkevann utgjør bare 1% av det samlede forbruket. Det står i sterk kontrast til bruken av vann som går med til jordbruk og da spesielt til vanning. 70% av vannet vi tar ut brukes til dette -  et tall som øker i områder med stort press på vannressurser og økende befolkningstetthet.

En bærekraftig utvikling vil bare være mulig dersom vi tar for oss problemene i tide og gjør noe med dem. World Water Day er en tankevekker for oss som drikker kaldt og godt vann rett fra springen når som helst vi ønsker det. Les mer om World Water Day og få med deg fakta om verdens vanntilstand.

 

tjen belønninger og premier

 

 

 

 

 

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.