« Tilbake til blogg

Ny rapport fra SSB: Slik ser Norge ut i 2016!

SSB har nettopp sluppet en ny tilstandsrapport om livets gang i kongeriket Norge gjennom publikasjonen «Dette er Norge 2016». Den gir deg informasjon om aktuelle sider av det norske livet med statistikker og illustrasjoner som levendegjør det hele. Hva forteller så tallene i denne rapporten?

Folketallet rundet 5 millioner mennesker i 2012 og har siden 1950 steget med nesten 1,7 millioner personer. Befolkningsveksten vil også fortsette i årene fremover og basert på en prognose om middels fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring vil tallet overstige 6 millioner rundt 2030 og ligge på rundt 6,7 millioner mennesker i 2050.

Befolkningsmønstre er også i gradvis forandring. Stadig flere bor i byer og tettbygde strøk, mens færre bor på mindre plasser og på bygda. I etterkrigstiden var det bare 50% som bodde på tettsteder, mens taller nå er 80%.

 

UNDERSØKELSER: FAMILIELIVET I FORANDRING OG OPPLØSNING!

spørreundersøkelser, tjene pengerBabyboomen på midten av forrige århundre gjorde at fruktbarhetstallet lå helt opp mot 3,0. Dette tallet må ligge på minst 2,1 for at folketallet ikke skal synke. De siste tiårene har dette tallet sunket til under denne grensa, men sammenliknet med andre europeiske land ser det lysere ut.

En annen tendens som i særlig grad har forandret seg over tid er fødsler utenfor ekteskap. 56% av alle barn fødes nå utenfor ekteskap, mens tallet på 50-tallet bare var 3%. Kjernefamilien har ikke lenger den samme tyngden som før og samboerskap har blitt mye mer vanlig. Bare 12% av barna ble født av enslige mødre.

Av de som inngår ekteskap viser statistikken at omtrent 38% ender med skilsmisse. I konkrete tall tilsvarer dette at opp mot 10000 ekteskap hvert år oppløses. Samtidig finnes det ingen oversikt over hvor mange samboerskap som oppløses.

Stadig flere barn opplever at foreldrene går ifra hverandre. Hva gjør dette med den generasjonen som vokser opp og det fremdige samfunnet?

 

STADIG FLERE KVINNER I ARBEID!

Antallet yrkesaktive i 2015 lå på 2,8 millioner mennesker, noe som tilsvarer rundt halvparten av befolkningen. Av disse utgjorde kvinnene 47% av arbeidsstyrken. Dette er et tall som har økt jevnt siden 1970-tallet. Økende feminisme og økt fokus på karriere for kvinner, har bidratt til at kvinnene ikke lenger bare står ved kjøkkenbenken, men heller jobber.

Mange kvinner jobber fortsatt deltid, men også dette tallet er i forandring. Økt behov for inntekt i husholdningen, gjør at kvinner til en viss grad må ut på arbeidsmarkedet i større grad enn før. Inntekstmessig viser det seg at kvinner fortsatt hever mindre lønn enn menn, i gjennomsnitt 86% av mennenes lønningspose.

Med økte lønninger ser vi i Norge en større ansamling av formue, samtidig som også flere har en større gjeldsbyrde. Renta har derimot vært lav og gitt mindre press på boutgiftene. Tallene viser at 9% har vedvarende lavinntekt sett i en treårs-periode fra 2012-2014. Dette tallet er dessverre økende.

 

PENGER OG FORBRUK ANNO 2016

tjene penger, penger, fashionDe totale utgiftene til forbruk har steget voldsomt de siste tiårene, og sammenliknet med forbruket på 1950-tallet er forbruket fire-doblet. Det gjennomsnittliget forbruket per husholdning for 2012 lå på 435.500 kroner.

To ulike sider av denne utviklingen stikker seg ut. For det første har utgiftene til mat og drikke vært synkende mot år tusenårsskiftet for så å stabiliere seg. Idag bruker en familie omtrent 12% av budsjettet til mat, mens tallet i 1958 var 40%. Det andre er at vi bruker langt mer på bolig. Det finnes ikke måte på hvordan vi pusser opp og designer våre hjem for å være moderne og hjemmekoslige. 31% av budsjettet går til bolig.

Forbruket til klær og sko går ned og utgjør 5% av budsjettet. Vi bruker mer penger på vin og rusbrus, mens vi forbruker mindre av øl og brennevin. Videre har melkeforbruket forandret seg drastiskt siden 1958 da man påberegnte et forbruk på 170 liter melk i året per person. Nå er dette tallet 70 liter. Dessuten har vi gått bort fra helmelk og heller nå innpå med lett og skummet melk.

 

TJENE PENGER I BETALTE SPØRREUNDERSØKELSER PÅ NETT!

by, liv, tjene pengerDen nye rapporten fra SSB er svært omfattende og tar for seg 21 hovedområder som omhandler det norske samfunnet. Du kan lese hele rapporten ved gå til Statistisk Sentralbyrå.

Meningstorget er lidenskapelig opptatt av hva som skjer i det norske samfunnet. Sammen med organisasjoner, bedrifter og selskaper gjør vi vårt ytterste til å beskrive og virkeliggjøre en del av samfunnet vi bor og lever i. Dette gjør vi ved å sende ut spørreundersøkelser på nett der du er eksperten vi leter etter.

Dine meninger og synspunkter har en verdi som næringslivets aktører er villige til å betale for. Dine tilbakemeldinger har en tyngde som former morgendagens samfunn. Det er gratis å være i Meningstorget og vi sender deg undersøkelser via e-post som du selv velger om du vil svare på eller ikke og ikke minst hvor du vil gjøre dette.

Vi belønner deg dessuten for innsatsen. Gjennom å svare på våre spørreundersøkelser på nett kan du tjene penger via PayPal, gavekort fra mange kjente merkevarer og lodder til våre kvartalsvise premietrekninger. Les mer om Meningstorget her på våre nettsider.

 

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.