« Tilbake til blogg

Spørreundersøkelser om oppdragelse? Hva er greit...?

Spørreundersøkelser om oppdragelse? Hva er greit...?

En ny spørreundersøkelse prøver å kartlegge hva vi mener er dårlig barneoppdragelse og oppførsel i forhold til barn. Hva vil få oss til å regagere og hva synes vi er sånn passe greit? Resultatene er sprikende, særlig i forhold til alkohol. Respondentene ble spurt om gi sin mening i 25 ulike foreldre-barn situasjoner.

Resultatene viser at hensynet til barn stadig blir mer viktig i forhold til hvordan vi oppfører oss rundt barn. I undersøkelsen skulle man ta stilling til om man selv hadde opplevd de ulike situasjonene og samtidig gi uttrykk for hva man ville tenkt dersom de så dette i praksis.

En av hendelsene i undersøkelsen foreskriver en situasjon der foreldre påpeker feil og mangler ved barnet sitt foran andre voksne eller barn. Er det greit å snakke nedsettende om barn foran andre? 49% sier de har opplevd dette personlig, og 50% mener de ville oppleve det svært ubehagelig dersom de ville være vitne til et slik tilfelle.

 

SPØRREUNDERSØKELSER PÅ NETT: ALKOHOL PÅ TOPP OG BUNN

spørreundersøkelser, barneoppdragelseAlkohol er kultur i Norge, men lista for hva som er anstendig oppførsel i forhold til barn når man drikker, er under forandring. 38% har opplevd foreldrene sine tydelig beruset. Samtidig gir 85% uttrykk for at de ville opplevd dette svært eller ganske ubehagelig dersom det ville skjedd med dem i dag eller med andre.

Tendensen er derfor klar at overbruk av alkohol ikke aksepteres. Men på den andre siden av fjøla, synes 76% av respondentene at det helt greit at foreldre tar seg et glass vin eller øl uten å være beruset foran barna. 83% har også opplevd dette i praksis.

Spørsmålet blir om denne holdningen vil forandre seg over tid. Før var det helt greit å røyke foran barna i samme rom, mens dette er lite akseptert i dagens samfunn. Bruken av alkohol får stadig større oppmerksomhet og skadene det fører med seg endrer også våre holdninger.

 

1 AV 3 MENER KLAPS ER LITE UBEHAGELIG I BARNEOPPDRAGELSE

Det er har vært mye fokus på klaps og andre fysiske avstraffelser i henhold til barneoppdragelse de siste årene. 65% mener klaps faller inn under hva som ikke er akseptabelt, mens 35% mener dette er mindre ubehagelig eller helt greit.

Overraskende mener ekspertene som analyserer spørreundersøkelsen, men mener mer kunnskap og informasjon om dette er nødvendig. Trolig er også aksepten for slike måter å korrigere barna på større i innvandrermiljøer enn ellers i samfunnet.

38% har opplevd å bli tatt ekstra hardt i hånda i oppveksten. 47% mener dette er svært ubehagelig dersom de hadde opplevd en slik situasjon i dag. 28% oppgir ganske ubehagelig, mens 25% opplever dette lite ubehagelig. Tallene er omtrent som for klaps.

 

NÅR SIER VI IFRA OG HVORFOR IKKE?

barn, skole, tjene pengerDet er lett å bli opprørt over hvordan andre oppdrar sine barn, men hva får oss til å reagere? Ville du gått bort til foreldre for å fortelle dem hva du synes om måten de behandler barnet sitt på? Det er lettere å felle en dom i sinnet enn det å imøtekomme dårlig oppdragelse.

I undersøkelsen måtte respondentene også gi til kjenne hvor ofte de hadde sagt ifra når de opplevde ubehag ved andre foreldres oppførsel og hva som trigget dem til dette. Kategorien «syntes synd på barnet» fikk høyeste andel med 73%. «Man må si ifra når man reagerer på noe» fikk 70%, mens «ble irritert på foreleren» fikk 67%.

Av grunnene for å ikke si ifra et det frykten for hva de aktuelle foreldrene ville sagt eller gjort som holder oss mest igjen. 65% oppgir dette som grunn. Samtidig tror 54% at det ville blitt ubehagelig for foreldrene og barna dersom man blandet seg inn.

Det at man ikke vet hva som var foranledningen og at man har en generell mening om å ikke blande seg inn i andres vedkommende, får også gode prosenter. 28% var bekymret for å ødelegge en allerede god relasjon.

Du kan lese mer om denne undersøkelsen her.

 

TJENE PENGER I BETALTE SPØRREUNDERSØKELSER PÅ NETT!

Flere burde gå på kurs mener ekspertene og man trenger ikke være en dårlig forelder for å gjøre dette. Det kan være godt med tips for hvordan man bedre kan håndtere situasjoner med barnet sitt. Det er noe vi alle har bruk for. Det finnes masse informasjon og kunnskap om rollen som foreldre og man bør se på dette som verktøy i et av livets viktigste oppgaver: å oppdra barn.

Meningstorget er opptatt av samfunnet vi bor i og dine meninger om din hverdag er av stor betydning. Vi jobber på vegne av organisasjoner, bedrifter og selskaper som trenger dine tilbakemeldinger på produkter og tjenester du bruker i det daglige, eller synspunkter i forhold til ulike aspekter i samfunnet.

Ved å være med i Meningstorget, mottar du spørreundersøkelser på nett der du kan si dine meninger. Som takk for innsatsen belønner vi deg med poeng som du kan veksle inn i kontanter via PayPal eller i gavekort fra en rekke kjente merkevarer. Det er gratis å være med og du velger selv hvor ofte du deltar.

 

Les mer om Meningstorget her på våre nettsider og bli en del av oss. Si dine meninger i betalte undersøkelser på nett.

 

 

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.