« Tilbake til blogg

SPØRREUNDERSØKELSER: JA ELLER NEI TIL EIENDOMSSKATT?

Skatter og avgifter er ikke det vi fryder oss mest over i hverdagen. Til en viss grad forstår nok enhver nordmann at noen skatter er nødvendige. I hvert fall om samfunnet skal gå på skinner. Men eiendomsskatt? Der går grensen for mange. Diskusjonene ruller før valget om en uke!

Kommunene i Norge står fritt til å innføre eiendomsskatt i sine distrikter og svært mange gjør det allerede. Det er lokalpolitikerne, med mandat fra sine velgere, som avgjør om det skal kreves inn eiendomsskatt og hvordan dette skal gjøres.

En ny diskusjon går på å innføre en statlig eiendomsskatt i Norge slik at alle vil bli skattlagt uansett hvor man bor. Det er Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre som flagger opp for dette, mens høyresiden og spesielt Fremskrittspartiet totalt uteukker et slikt forslag.

 

STØRE MENER DE MED MEST BØR BETALE MER!

hus, eiendomsskatt, spørreundersøkelserJonas Gahr Støre liker å skrive og ga nylig ut boka «I bevegelse» der han også omtaler skattlegging av eiendom. Han mener at all fagkunnskap klart taler for skattlegging i retning av fast eiendom. Med bruk av bunnfradrag og andre skjerminger skal skatten ta hensyn til mennesker med vanlig bolig og gjøre at de med mest betaler mer.

Han får støtte fra mange økonomer og Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener dagens boligbeskatning er urettferdig og inneffektiv. Ifølge ham er tiden overmoden for statlig eiendomsskatt.

 

 

«Jeg har spurt mange om hvorfor vi skal ha et skattesystem som er billigst for dem som har størst evne til å betale for det, ingen har klart å gi meg et godt svar,» sier Andreassen.


FRP MED LITE TIL OVERS FOR EIENDOMSSKATT!

Høyresiden er vanligvis ikke glad i skatter og en eiendomsskatten faller generelt i dårlig jord hos Fremskrittspartiet. Partiet vil helst fjerne hele eiendomskatteloven om det kunne la seg gjøre.

Basert på dagens system, mener partiet at skatten er urettferdig fordi den er like stor uavhengig om det er lån på boligen eller ikke og uavhengig av hvor mange som bor der. Krf som sentrumsparti vil ikke innføre skatt på folks hjem, men mener allikevel at kommunene skal ha muligheten til dette da lokaldemokratiet er viktig å fremme.

familie, hus, eiendomsskatt


Hans Andreas Limi, talsmann Frp:

«Barnefamilier i etableringsfasen rammes hardt. Det gjør også pensjonister med hus som har mangedoblet seg i verdi siden de flyttet inn.»  

 

Partiene er altså ganske uenige. Det er mange forhold å ta hensyn til.
Hva mener du ?
SPØRREUNDERSØKELSER PÅ NETT OM EIENDOMSSKATTEN

Meningstorget gjennomførte nylig en liten spørreundersøkelse på nett om eiendomsskatten. Vi spurte våre respondenter om hva de synes om den omdiskuterte skatten og vi fikk et ganske klart svar i våre spørreundersøkelser.

 

eiendomsskatt, spørreundersøkelser på nett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLART SVAR I VÅRE SPØRREUNDRSØKELSER PÅ NETT!

leker, barnehage, politikkHele 66% sier de er imot eiendomsskatten i våre spørreundersøkelser. Og det kan være forståelig. Skatter faller sjelden i god jord når man har et hjem og en familie å holde styr på.

Samtidig er mange kommuner helt avhengige av denne skatten for å opprettholde tjenstetilbud i sine disktrikter. Det skorter på penger i de kommunale budsjettene og muligheten som norsk lov gir til å beskatte eiendom er derfor fristende. I Oslo vil Ap ta inn eiendomsskatt bl.a. for å finansierer 3000 nye barnehageplasser.

Hvor skal man hente penger dersom denne skatten opphøres? Og hva med ideen med å avskaffe dagens system og innføre en statlig eiendomsskatt basert på mer rettferdige og riktige kriterier? Hva med mindre berskatning på lønn og mer i skatt i
forhold til eiendom og formue?

Valget er ditt den 14.september!!

 

 

 

« Tilbake til blogg

Registrer deg i dag!

ELLER
Velg kjønn
Jeg har lest, forstått og godtar personvernerklæringen og brukervilkårene. Jeg forstår at jeg for å kunne dra nytte av tjenesten vil få tilsendt e-poster om relevante spørreundersøkelser og medlemskapsoppdateringer.
Jeg tillater innsamling, bruk og deling av mine profildata for deltakelse i markedsundersøkelser. Du kan når som helst melde deg ut.