Survey Sampling International, LLC og dets moderselskap, datterselskap og tilknyttede selskaper (samlet “SSI”) forsyner forskningsundersøkelser med løsninger for prøvetaking og teknologi som gir kunder tilgang til forbruker og business-til-business respondenter via internett, telefon (både fasttelefon og trådløs/mobil), post, og multi-mode metoder. SSI betjener et bredt spekter av profitt- og ikke-profitt-bedrifter, universiteter og offentlige etater og avdelinger. Disse retningslinjene for personvern fremlegger innsamling, bruk og formidling av personopplysninger (“Personlig identifiserende informasjon”) og annen informasjon av SSI i forbindelse med SSIs tjenester (herunder definert). SSIs tjenester gir deg muligheten til å delta i et panel (herunder definert), delta i spørreundersøkelser (enten som et panelmedlem eller ikke-panelmedlem), bruke nettsteder forbundet med panelene, og motta og innløse belønninger og insentiver, inkludert, uten begrensning, konkurranseoppføringer, som tilbys i forbindelse med medlemskap i et panel og/eller gjennomføring av spørreundersøkelser (kollektivt “Tjenester”). Registrering med, bruk av og tilgang til SSIs tjenester er underlagt SSIs vilkår og betingelser. Din bruk av SSIs tjenester er helt frivillig og derfor er SSIs behandling av din PII i forbindelse med tjenestene og disse retningslinjene for personvern med ditt samtykke. SSI bestreber seg på å tilpasse sin personvernpraksis til gjeldende lover, regler, og forskrifter, og etiske standarder i anvendelige markeds- og spørreundersøkelsesforeninger, inkludert, uten begrensning, CASRO og ESOMAR. For avklaring, bortsett fra paneler som har egne retningslinjer for personvern, gjelder disse retningslinjene for alle SSIs spørreundersøkelsespaneler, inkludert, uten begrensning, SurveySpot, Opinion Outpost, OpinionWorld, Choozz, og YourVoice (hver en “panel” og kollektivt “paneler”). Alle referanser i disse retningslinjene for personvern til SSI inkluderer SSI og dets moderselskap, datterselskap og tilknyttede selskaper. Alle referanser til “oss” eller “vi” refererer til SSI.

All personlig identifiserende informasjon er lagret på servere i USA, der servere eies og vedlikeholdes av SSI. SSI føyer seg etter USA (“USA”) - Europeiske Union (“EU”) og US – Swiss Safe Safe Harbor Frameworks, som er fastsatt av det amerikanske Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EU-landene og Sveits. SSI har sertifisert at de følger Safe Harbors prinsipper for personvern, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. For å lære mer om Safe Harbor programmet og se SSIs sertifiseringsside, gå til http://www.export.gov/safeharbor/.

For disse retningslinjene for personverns formål skal termen “Personlig identifiserende informasjon” inkludere, uten begrensing, ditt navn, adresse(r), telefonnummer(e) (inkludert hjemme, mobil og jobbtelefon), e-post adresse(r), fødselsdato, identifikasjonsnummer du får tildelt av oss (individuelt et “UID” og kollektivt “UID-er”), kontonumre for belønning, lojalitet, og insentiver, og sensitive data (som herunder definert).

 

Hvilken informasjon som samles inn av SSI, hvordan personlig identifiserende informasjon samles, og hvordan den brukes?

1. Informasjon du sender

SSI samler inn informasjon fra panelmedlemmene under og etter registrering med et panel, inkludert, uten begrensning, under deltakelse i en spørreundersøkelse og i forbindelse med mottak og innløsning av belønning og insentiver. Når du registrerer deg for et panel vil du bli bedt om å oppgi visse personlig identifiserende informasjon og demografisk informasjon, inkludert, uten begrensning, ditt navn, adresse(r), telefonnummer(e) (inkludert hjemmetelefon, mobil, og/eller jobbtelefonnummer(e), e-post adresse(r), fødselsdato og yrke/utdanning, og rasemessige og kjønnsmessig informasjon. I tillegg til innsamling av personlig identifiserende informasjon nevnt ovenfor, kan du under og i etterkant av registreringen, bli bedt om å frivillig avgi eller fremlegge sensitiv informasjon. “Sensitiv informasjon” betyr personlig identifiserende informasjon som fremlegger eller avdekker helse og medisinske forhold, seksuell legning eller seksuelt liv, politiske meninger/synspunkter, rase/etnisk opprinnelse, religiøse og filosofiske overbevisninger og fagforeningsmedlemskap. Sensitiv informasjon brukes til å målretta undersøkelsesmuligheter for deg. I form av avklaring, etter frivillig å avsløre sensitiv informasjon til SSI samtykker du til overføring av sensitiv informasjon ved SSI til USA for lagring og bearbeiding.

SSI samler inn personlig identifiserende informasjon og demografisk informasjon fra ikke-panelmedlemmene før og under deltakelse i en spørreundersøkelse.

Du kan sende inn, laste opp, eller overføre innhold eller materiale, inkludert, uten begrensning, bilder, videoer og/eller annet lignende eller relatert innhold eller materiell (“User Content”). Hvis du sender User Content i forbindelse med SSIs tjenester, kan User Content bli offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, SSIs klienter, kunder av SSIs kunder, og tredjeparts-tjenesteleverandører. User Content skal kun inkludere lyd, video, bilder eller likheten med den enkelte sender av User Content og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materiale fra noen tredjepart. User Content skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller likheten av noen andre enn brukeren og skal ikke inneholde noen personlig identifiserende informasjon av eller om noen andre enn brukeren.

2. Informasjon samlet via automatiserte metoder.

SSI kan også samle inn visse opplysninger automatisk, som informasjon om: (i) enheten eller datamaskinen og dens egenskaper, inkludert, uten begrensning, operativsystemet, programmene eller programmer på enheten eller datamaskinen, IP-adresse, enhetsbærer, enhetstype, tidssone, nettverksstatus, nettlesertype, nettleser identifikator, unikt identifikasjonsnummer, bærerbruker-ID (et unikt nummer tildelt til deg av nettoperatøren), media Access Control adresse, International Mobile Equipment Identity, lokalitet og annen informasjon som alene eller i kombinasjon brukes til å identifisere enheten eller datamaskinen, og (ii) dine aktiviteter i forbindelse med SSIs tjenester, inkludert, uten begrensning, spørreundersøkelsesdata og svar, og belønning, incentiv, og/eller informasjon om konkurranser. Konkrete eksempler på denne informasjonen og teknologien som samler den finnes nedenfor:

Sosial medieinformasjon. Du kan bli tilbudt muligheten til å få tilgang til SSIs tjenester gjennom tredjeparts sosiale medieplattformer. Hvis du velger et slikt alternativ, kan SSI samle inn en viss profilinformasjon som er lagret i din sosiale medieplattformkonto.

Informasjonskapsler

SSI’s generelle bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som lagrer visse data på en enhet eller datamaskin. SSI kan bruke øktbaserte og permanente informasjonskapsler til flere formål, inkludert, uten begrensning, til å gi en bedre opplevelse av en spørreundersøkelse, kvalitetskontroll, validering, for å aktivere eller tilrettelegge for deltakelse av en spørreundersøkelse, sporing av gjennomførte undersøkelser eller andre gjennomførte tiltak, og for å oppdage svindel og/eller forebygging. Øktbaserte informasjonskapsler utløper når du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler forblir på enheten eller datamaskinen på ubestemt tid inntil de slettes.

Bruk av informasjonskapsler av underleverandør generelt

SSI bruker tredjeparter til å yte tjenester og visse funksjoner til SSI, inkludert, uten begrensning, avdekking av svindel. SSI bruker kontrakter med slike tredjeparter for å kontrollere deres bruk av informasjonskapsler og begrense bruken av informasjonskapsler til de begrensede formål som er fastsatt i kontraktene.

SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet

I forbindelse med SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet, kan du delta i undersøkelser om konkrete annonser og kampanjer som SSI tester for sine kunder. For å lette gjennomføringen av disse undersøkelsene, kan SSIs kunder skrive, sette, eller lese informasjonskapsler, lokalt delte/lagrede objekter, flashinformasjonskapsler, og/eller annen relatert teknologi (hver en “tredjepartsteknologi” og samlebegrepet “Tredjepartsteknologier”). Tredjepartsteknologier kan bli skrevet, angitt eller leses på ulike steder, inkludert, uten begrensning, SSIs servere eller systemer. Hvis du deltar, vil din UID lagres i tredjepartsteknologi for å tillate deg å bli kontaktet på nytt angående elektronisk annonse eller kampanje og SSIs klienter vil bruke tredjepartsteknologi for å avgjøre om du har sett, klikket på, eller på annen måte samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen. Hvis du medvirket til den elektroniske annonsen eller kampanjen, vil SSIs klient sende din UID og den spesifikke undersøkelsen til SSI og SSI vil gi deg muligheten til å fullføre spørreundersøkelsen.

Hvis du bor utenfor EU, og du ikke tidligere har sagt deg enig i å delta i onlineprogrammet for annonseringseffektivitet, samtykker du herved til å delta fra ikrafttredelsesdatoen for disse retningslinjene for personvern. Hvis du ønsker å melde deg ut, kan du følge fravalgsprosessen og -prosedyrene her.

Informasjonskapselsmerknad: SSI verdsetter ditt personvern. Nedenfor følger en liste over informasjonskapslene som er angitt eller distribuert av SSI og/eller dets partnere, klienter og/eller underleverandører i forbindelse med tjenestene. For enkelte informasjonskapsler er ingen fravalgsmekanisme gitt. For informasjonskapsler med en fravalgsmekanisme, kan du melde deg ut ved å klikke på linken under eller ved å gå til den aktuelle nettsiden og følge fravalgsinstruksjonene.

A. Viktige informasjonskapsler

Navn: Formål Samtykke
flch Nebu DubInterviewer Session Cookie ingen fravalg er gitt
flv Nebu DubInterviewer Session Cookie ingen fravalg er gitt
flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie ingen fravalg er gitt
flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie ingen fravalg er gitt
sfcRelevantId Imperium RelevantID ingen fravalg er gitt
RVCOOKIE Imperium RelevantID ingen fravalg er gitt
RVIDExtId Imperium RelevantID ingen fravalg er gitt
__EC_TEST__ Imperium RelevantID ingen fravalg er gitt
ISIStest Imperium RelevantID ingen fravalg er gitt
thx_guid ThreatMetrix ingen fravalg er gitt
.SSI-ASPXAUTH Session cookie ingen fravalg er gitt
ASP.NET_SessionId Session cookie ingen fravalg er gitt
PHPSESSID Session Cookie ingen fravalg er gitt
ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language ingen fravalg er gitt
JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie ingen fravalg er gitt
PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention ingen fravalg er gitt


B. Annonsering - onlineprogram for annonseringseffektivitet/annonsering

Navn Formål Samtykke
ComScore Onlineprogram for annonseringseffektivitet http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Onlineprogram for annonseringseffektivitet http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook Connect Annonsevisning, annonsemålretting, analytikk/måling, innholdstilpasning ingen fravalg er gitt
HotTraffic Onlineprogram for annonseringseffektivitet http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
Nielsen Onlineprogram for annonseringseffektivitet http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
YouTube Annonsemålretting gå til nettsted
MSI ACI Onlineprogram for annonseringseffektivitet http://www.msi-aci.com/tagging.html


C. Analytikk og tilpasning - datainnsamling

Navn Formål Samtykke
Google Analytics Annonsemålretting, analytikk/målinger, optimalisering gå til nettsted

Loggfiler. SSIs tjenester kan automatisk samle og lagre informasjon i loggfiler, inkludert, uten begrensning, data tilgjengelig fra nettleseren din, inkludert, uten begrensning, IP-adresse, nettlesertype, internettleverandør, refererende/avsluttende sider, operativsystem, dato-/tidsstempel, og klikkstrømdata.

Digitalt fingeravtrykk. Vanligvis tildeler digitalt fingeravtrykk en unik identifikator til enheten eller datamaskinen basert på enhetens eller maskinens tekniske innstillinger, egenskaper, og IP-adresse. SSI bruker digital fingeravtrykksteknologi for å kvalitetskontrollere og validere formål og gjenkjenning av svindel og/eller forebygging, inkludert, uten begrensning, identifisering av duplikat eller uredelige respondenter. SSI kan implementere og bruke digitalt fingeravtrykk direkte eller gjennom tredjepartsleverandør.

Vannmerking. Vanligvis innebærer vannmerking å plassere en teknologi eller fil på enheten eller datamaskinen for å identifisere at den tidligere har vært brukt til å registrere seg med eller få tilgang til SSIs tjenester. Vannmerking brukes for kvalitetskontroll og valideringsformål og gjenkjenning av svindel og/eller forebyggingsformål. SSI kan binde seg til vannmerking direkte eller gjennom tredjepartsleverandør.

3.Informasjon samlet fra tredjeparter

SSI kan få personlig identifiserbar informasjon og demografiske opplysninger fra tredjeparter, inkludert, uten begrensning, servicebyråer for informasjon, andre prøveleverandører og/eller sosiale medieplattformer. SSI kan bruke personlig identifiserende informasjon til ulike formål, inkludert, uten begrensning, datavalidering, datatilføying, avdekking av svindel, og/eller sende deg en e-post for å invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse og/eller delta i et panel.

4. SSIs bruk av informasjon

I tillegg til andre formål som er fastsatt i disse retningslinjene, bruker SSI informasjon innhentet gjennom SSIs tjenester som følger, for å: (i) kommunisere med deg angående medlemskap i et panel, (ii) kommunisere med deg angående deltakelse i en undersøkelse(r), (iii) skreddersy undersøkelsesmuligheter for deg, (iv) sende deg meldinger om undersøkelsesmuligheter, (v) etterkomme enhver og alle juridiske forpliktelser, inkludert, uten begrensning, skatteforpliktelser, (vi) administrere og forvalte SSIs belønning og insentivprogrammer og oppfylle dine forespørsler om belønninger og insentiver, (vii) forenkle dine oppføringer i SSI konkurranser og kampanjer og kommunisere med deg angående slike oppføringer, (viii) oppdatere SSI-poster; (ix) overholde dataforpliktelser eller krav, (x) oppdage svindel og/eller forebyggende formål; og (xi) som ellers er tillatt i henhold til disse retningslinjene for personvern, eller som på annen måte er autorisert av deg.


Hvilken kommunikasjon mottar jeg gjennom SSIs Services?

SSI og /eller SSIs agenter, prosessorer og/eller leverandører eller underleverandører kan kontakte deg eller kommunisere med deg som følger:

1. Via “push”-meldinger eller SMS/tekstmeldinger, hvis du uttrykkelig samtykker i å motta slike henvendelser, for deltakelse i spørreundersøkelser.

2. Via e-post kommunikasjon med det formål å: (i) sende deg invitasjoner, (ii) kommunisere med deg angående deltakelse i spørreundersøkelser (fortid, nåtid og/eller fremtidige), (iii) kommunisere med deg angående belønning eller informasjon om insentiver, henvendelser, og/eller innløsning, (iv ) sende deg nyhetsbrev, (v) sende deg meldinger som herunder kreves levert eller lovpålagt, (vi) kommunisere med deg angående konkurranser eller trekningskampanjer, inkludert, uten begrensning, vinnerbidragene til eller for slike konkurranser eller trekninger, og (vii) svare på henvendelser fra deg.

3. Via telefon med det formål å: (i) kommunisere med deg under eller om deltakelse i spørreundersøkelsen (fortid, nåtid og/eller fremtidige), (​​ii) kommunisere med deg angående belønning eller informasjon om insentiver, henvendelser, og/eller innløsning, betingelser (iii) pålagt å sende deg beskjeder herunder eller lovpålagt, (iv) kommunisere med deg angående konkurranser eller trekningskampanjer, inkludert, uten begrensning, vinnerbidragene til eller for slike konkurranser eller trekninger, og (v) svare på henvendelser fra deg. I tillegg kan SSI bruke virksomhets- eller jobbtelefonnummeret du oppga under registrering til panel eller ved utfylling av SSI business-to-business spørreskjemaet til å ringe deg for å bekrefte: (a) kvalifisering for spørreundersøkelser utformet for personer som arbeider i visse profesjonelle eller virksomhetsroller eller kapasiteter, og/eller (b) din registrering eller kvalifisering for et undersøkelsespanel(er) spesielt utviklet for personer i visse yrker. Verifiseringsprosessen kan innebære å verifisere informasjon eller data du har gitt tidligere eller levert til SSI.


Deler SSI personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom SSIs tjenester med tredjeparter?

SSI vil utlevere personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom SSIs tjenester til tredjeparter som følger:

1. Med ditt samtykke, annet enn ditt samtykke til behandling og deling beskrevet i disse retningslinjene for personvern og spesielt denne delen.

2. I henhold til gjeldende lov eller som svar på en stevning eller en ordre fra en domstol eller offentlig etat.

3. For å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav til en person eller SSI, herunder for å beskytte sikkerheten til en person eller for å beskytte SSIs rettigheter og/eller eiendom.

4. Mellom ulike paneler hvis du registrerer deg for mer enn ett Panel.

5. Til et moderselskap, datterselskap, eller tilknyttet selskap av SSI: (i) i tilfelle av en omorganisering eller omstilling, eller (ii) for bruk og behandling i samsvar med disse retningslinjene for personvern, eller som autorisert av deg.

6. Til autoriserte agenter og/eller underleverandører av SSI og/eller SSIs klienter, som leverer tjenester, inkludert, uten begrensning, tilleggstjenester for data, datavalideringtjenester, gjenkjenning av svindel og/eller forebyggende tjenester, databasematchende tjenester, kodetjenester, datasegmenteringstjenester, og belønning, insentiv, og konkurranserelaterte tjenester.

7. Til en klient for begrenset markedsforskningsrelatert bruk inkludert, uten begrensning, modellering, validering, oppdage svindel og/eller forebygging, datatillegg, databasesegmentering, og belønning, insentiv eller konkurranseinnløsning, oppfyllelse og/eller oppføring i forbindelse med din deltakelse i eller gjennomføring av en spørreundersøkelse.

8. I forbindelse med en endring av eierskap eller kontroll, inkludert, uten begrensning, en fusjon eller et oppkjøp av noen eller alle av SSIs driftsmidler, forutsatt at partiet som mottar eller anskaffer personlig identifiserende informasjon godtar å bruke, beskytte, og opprettholde sikkerheten, integriteten og konfidensialitet av personlig identifiserende informasjon i samsvar med denne personvererklæringen.

9. Til partnere av SSI som tilbyr insentiver for bruk av SSIs tjenester, kun for partnernes bruk i forbindelse med deres insentivprogram og dets vilkår for bruk, inkludert, uten begrensning, kreditering av medlemskonti som er vedlikeholdt av partnerne for individer som bruker eller deltar i SSIs tjenester.

10. Som ellers er tillatt i henhold til disse retningslinjene for personvern.

I tillegg er UID-er og informasjon samlet inn ved automatiserte metoder gitt til tredjeparter, inkludert, uten begrensning, kunder, samarbeidspartnere, agenter og/eller leverandører for flere formål, inkludert, uten begrensning, identifisere respondenter for nye spørreundersøkelser eller kommunikasjoner, gjenkjenning av svindel, og/eller forebygging, databasematching, datavalidering, datatillegg, datasegmentering og belønning, motivasjon, konkurranser eller forfremmelsesrelaterte tjenester, og/eller utvikling av aggregert datainnsikt om våre respondenter og skaffe en klient(er) tilgang til og bruk av aggregert datainnsikt.

Med hensyn til informasjon som samles inn gjennom SSIs tjenester, vil SSI gi spørreundersøkelsdata og reaksjoner til SSIs klienter uten at personlig identifiserende informasjon avsløres av SSI, annet enn UID. Hvis du frivillig oppgir personlig identifiserende informasjon i forbindelse med dine undersøkelsessvar, og SSI samler svarene på undersøkelsen, vil SSI overføre svarene på undersøkelsen, UID og frivillig avslørt personlig identifiserende informasjon til SSIs klient. I tillegg kan SSI dele geografiske og/eller demografiske data SSI samler inn om deg ved registrering eller gjennom visse profilerte spørsmål SSI kan stille deg. Slike data kan deles med tredjeparter i et sammendragsskjema (dvs. enkeltpersons respondentnivå) eller samlet sammendragsskjema (dvs. en gruppe respondenter).

SSIs kunder kan engasjere SSI til å levere eller gi demografisk informasjon om personer som har sett en reklame eller besøkt et nettsted for det formål å måle publikum for internett og digitale medier. De demografiske opplysningene kan gis eller leveres til SSIs klienter. Den demografiske informasjonen og analyser utført av eller på vegne av SSIs kunder bistår med etablering, utvikling og implementering av nettsteder, nettannonser og andre internett og digitale mediefunksjoner, funksjonaliteter og kampanjer.

Vanligvis er utlevering av personlig identifiserende informasjon fra SSI til en tredjepart, med unntak av avsløringer av UID-er, laget i henhold til en skriftlig avtale mellom SSI og tredjepart, som blant annet begrenser bruk av personlig identifiserende informasjon.

SSI kan tillate at en klient samler personlig identifiserende informasjon direkte fra respondentene. Utlevering er frivillig, og før innsamling kreves at klienten inngår en skriftlig avtale med SSI, som blant annet begrenser bruk av personlig identifiserende informasjon.


Hva om jeg ønsker å fortelle en venn om SSIs tjenester?

Hvis du ønsker å fortelle en venn om SSIs tjenester kan du bruke SSIs fortell-en-venn-funksjonen. For å bruke SSIs fortell-en-venn-funksjonen, må du utfylle SSIs elektroniske skjema som krever at du oppgir navn og e-postadresse. SSI vil sende deg en e-post med en link til SSIs side for deltakelse. Deretter kan du sende linken videre til din venn.


Leier SSI tredjeparter for å rekruttere personer til å bruke SSIs tjenester?

SSI kan engasjere tredjeparter for å rekruttere personer til å bruke SSIs tjenester, inkludert, uten begrensning, til å delta i et panel eller delta i en spørreundersøkelse. Rekrutteringsaktiviteter kan omfatte, uten begrensning, at tredjepart plasserer bannere eller annonser på nettsteder eller sender e-postkommunikasjon der de tilbyr muligheten til å delta i et panel eller delta i en spørreundersøkelse. Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for personlig identifiserende informasjon når SSI faktisk samler personlig identifiserende informasjon, og dekker ikke eller gjelder ikke rekrutteringsaktiviteter som utføres av tredjeparter.


Hvordan kan jeg fravelge visse datainnsamlinger og/eller bruk?

Det er flere fravalgsalternativer for brukere av SSIs tjenester:

Panelmedlemmer kan fravelge ved å: (i) følge instruksjonene som er angitt i din medlemskonto, (ii) klikke på utmeldingslinken du finner i undersøkelsesinvitasjonen og følge instruksjonene på fravalgsnettsiden, eller (iii) ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

Du kan fravelge e-postkommunikasjon ved å klikke på utmeldingslinken i noen e-post du mottar fra oss eller kontakte oss som angitt nedenfor.

Du kan fravelge deltakelse i SSIs online-annonseringseffektivitetsprogram, ved å gå inn på medlemskapsoversikten eller min profil og merke av i boksen ved siden av “Nei, jeg ønsker ikke å delta i spørreundersøkelser for online-annonseringseffektivitetsprogram.” For å slette informasjonskapsler som er brukt i tilknytning til SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet, les gjennom avsnittet av retningslinjene for personvern som omhandler informasjonskapsler.

Du kan fravelge å dele profildata for den sosiale medieplattformen ved å endre dine preferanser/profilinnstillinger ved den sosiale medieplattformen om deling av data med tredjeparter.

For å slette all informasjon som samles inn av SSI, vennligst kontakt SSI som angitt nedenfor.


Hvor lenge oppbevarer SSI min personlig identifiserende informasjon og annen informasjon?

SSI vil beholde personlig identifiserende informasjon og annen informasjon relatert til din bruk av tjenestene under din bruk av tjenestene, og for inntil ett (1) år etterpå eller annen periode som kan være nødvendig eller tillatt ved lov.


Hvordan kan jeg få tilgang til den personlig identifiserende informasjonen og annen informasjon som er samlet inn om meg?

Du kan be om tilgang til å gjennomgå, korrigere, slette eller protestere mot behandlingen av din personlig identifiserende informasjon ved å kontakte oss som angitt nedenfor.


Samler SSI inn informasjon om barn?

SSI mener det er viktig å beskytte barns personvern på nettet. Derfor følger SSI gjeldende lover og forskrifter som angår beskyttelse av barns personvern, inkludert, uten begrensning, Children's Online Privacy Protection Act av 1998 i USA (som endret). SSI anser nøye både personvern og foreldrenes bekymringer i forbindelse med undersøkelser som involverer personer under atten år (18). Enkelte land der SSI driver og vedlikeholder et panel kan foreskrive en aldersterskel der foreldrenes samtykke er nødvendig for innsamling av personlig identifiserende informasjon. SSIs tjenester er ikke designet eller beregnet for bruk av enkeltpersoner under slike aldersterskler. SSI samler ikke bevisst inn personlig identifiserende informasjon fra noen under slike aldersterskler. Dersom SSI blir klar over at de uforvarende har samlet personlig identifiserende informasjon fra noen under slike aldersterskler, vil SSI omgående slette slike personlig identifiserende informasjon. For eksempel i USA, er SSIs tjenester ikke konstruert eller beregnet for bruk av personer under tretten år (13) og SSI samler ikke bevisst inn personlig identifiserende informasjon fra noen under en alder av tretten år (13).

Foreldre, foresatte eller andre med foreldrenes rettigheter oppfordres til å kontakte SSI, som angitt nedenfor, for å diskutere disse retningslinjene for personvern og deres rettigheter til å få tilgang, vurdere, rette, slette eller motsette seg behandlingen av personlig identifiserende informasjon av eller om barnet eller barna deres.


Hvilken sikkerhet er tilgjengelig for personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom tjenestene?

SSI opprettholder hensiktsmessige tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personlig identifiserende informasjon og annen informasjon gitt eller samlet inn av SSI. SSI vurderer, skjermer og evaluerer personvernpraksis og beskyttelsessystemer jevnlig. Uavhengig av det foregående, sendinger over internett og/eller et mobilnett er ikke hundre prosent (100 %) sikkert og SSI garanterer ikke for sikkerhet en av sendingene. SSI er ikke ansvarlig for eventuelle feil der enkeltpersoner sender personlig identifiserende informasjon til SSI.


Hvem kan jeg kontakte med spørsmål eller klager om disse retningslinjene for personvern?

Generelle spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller klager angående SSIs retningslinjer for personvern og/eller disse retningslinjene for personvern eller ønsker å kommunisere en fravalgsforespørsel til SSI, eller ønsker å utøve dine rettigheter til å få tilgang til, vurdere, rette, slette eller protestere angående behandlingen av personlig identifiserende informasjon, kan du kontakte oss via e-post på privacy@surveysampling.com. SSIs juridiske avdeling har ansvaret for organisasjonens samsvar med disse retningslinjene for personvern.

Spørsmål eller klager fra borgere av EU-land

I samsvar med Safe Harbor-prinsippene, forplikter SSI å løse klager om personvern og sin samling eller bruk av personlig identifiserende informasjon. Borgere av EU-land med henvendelser eller klager angående disse retningslinjene for personvern bør først kontakte SSI som angitt ovenfor.

I henhold til Safe Harbor-prinsippene, har SSI videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager

fra borgere av EU-land til et uavhengig tvisteløsningsorgan, BBB EU Safe Harbor, som drives av Council of Better Business Bureaus, Inc. Hvis en borger av et EU-land ikke får tidsriktig anerkjennelse av hans eller hennes klage fra SSI eller hvis en slik klage ikke er tilfredsstillende behandlet av SSI, kan han eller hun kontakte:

Council of Better Business Bureaus, Inc.

BBB EU Safe Harbor

www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints


Finnes det noen selskaper innenfor SSI-konsernet som ligger i EU og som kan samle inn, lagre og behandle personlig identifiserende informasjon?

  • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands

  • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen

  • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France

  • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland

  • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057

  • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain

  • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden

  • Survey Sampling UK Ltd. - Commonwealth House, 7th Floor, 1-19 New Oxford Street, London WC1A 1NU