Survey Sampling International, LLC og dets moderselskap, datterselskap og tilknyttede selskaper (samlet "SSI") forsyner forskningsundersøkelser med løsninger for prøvetaking og teknologi som gir kunder tilgang til forbruker og business-til-business respondenter via internett, telefon (både fasttelefon og trådløs/mobil), post, og multi-mode metoder. SSI betjener et bredt spekter av bedrifter og veldedige organisasjoner, universiteter og offentlige etater og avdelinger. Denne personvernerklæringen fremlegger innsamling, bruk og formidling av personopplysninger ("Personlig identifiserende informasjon") og annen informasjon av SSI i forbindelse med SSIs tjenester (herunder definert). SSIs tjenester gir deg muligheten til å delta i et panel, delta i spørreundersøkelser foretatt av SSI eller tredjeparter (enten som et panelmedlem eller ikke-panelmedlem), bruke nettsteder forbundet med panelene, og motta og innløse belønninger og insentiver, inkludert, uten begrensning, konkurranseoppføringer, som tilbys i forbindelse med medlemskap i et panel og/eller gjennomføring av spørreundersøkelser (kollektivt "Tjenester"). Undersøkelser administrert av tredjeparter og opplysninger innhentet i forbindelse med disse er ikke gjenstand for denne personvernerklæringen. Registrering med, bruk av og tilgang til SSIs tjenester er underlagt SSIs vilkår og betingelser.  Din bruk av SSIs tjenester er helt frivillig og derfor er SSIs behandling av din PII i forbindelse med tjenestene og denne personvernerklæringen med ditt samtykke. SSI bestreber seg på å tilpasse sin personvernpraksis til gjeldende lover, regler og forskrifter, og etiske standarder i anvendelige markeds- og spørreundersøkelsesforeninger, inkludert, uten begrensning, CASRO og ESOMAR. For avklaring, med unntak av paneler som har en egen personvernpraksis, gjelder denne personvernpraksisen for alle SSIs undersøkelsespaneler. I de fleste tilfeller er ikke SSI ikke sponsoren av undersøkelsen og undersøkelsesmetoden, resultatene eller opplysningene, og vil derfor eies av sponsoren av undersøkelsen. Alle referanser i denne personvernerklæringen til "SSI" inkluderer SSI og dets moderselskap, datterselskap og tilknyttede selskaper. Alle referanser til "oss" eller "vi" refererer til SSI. 

Alle personopplysninger er på servere i USA, hvor SSIs servere befinner seg. Hvis du bor utenfor USA vil dine personopplysninger overføres og eksporteres til USA og ved å godta denne personvernerklæringen, samtykker du tilat SSI overfører og eksporterer opplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset personopplysninger og sensitive personopplysninger, til USA. SSI føyer seg etter USA ("USA") - Europeiske Union ("EU") og USA - Sveits Safe Harbor-rammeverk som er fastsatt av det amerikanske Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EU-landene. SSI har sertifisert at de følger Safe Harbors prinsipper for personvern, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. For å lære mer om Safe Harbor-programmet og se SSIs sertifiseringsside, gå til http://www.export.gov/safeharbor/.

For denne personvernerklæringens formål skal termen "Personlig identifiserende informasjon" inkluderer, uten begrensing, ditt navn, adresse(r), telefonnummer(e) (inkludert hjemme, mobil og jobbtelefon), e-post adresse(r), fødselsdato, identifikasjonsnummer du får tildelt av oss (individuelt et "UID" og kollektivt "UID-er"), og sensitive data (som herunder definert).

Hvilken informasjon innhentes av SSI, hvilke personopplysninger innhentes, og hvordan brukes den?

1. Informasjon du sender

SSI samler inn informasjon fra panelmedlemmene under og etter registrering med et panel, inkludert, uten begrensning, under deltakelse i en spørreundersøkelse og i forbindelse med mottak og innløsning av belønning og insentiver. Når du registrerer deg for et panel vil du bli bedt om å oppgi personlig identifiserende informasjon og demografisk informasjon, inkludert, uten begrensning, ditt navn, adresse(r), telefonnummer(e) (inkludert hjemmetelefon, mobil, og/eller jobbtelefonnummer(e), e-postadresse(r), fødselsdato og yrke/utdanning, og rase- og kjønnmessig informasjon. I tillegg til innsamling av personlig identifiserende informasjon nevnt ovenfor, kan du under og i etterkant av registreringen, bli bedt om å frivillig avgi eller fremlegge sensitiv informasjon. "Sensitiv informasjon" betyr personlig identifiserende informasjon som fremlegger eller avdekker helse og medisinske forhold, seksuell legning eller seksuelt liv, politiske meninger/synspunkter, rase/etnisk opprinnelse, religiøse og filosofiske overbevisninger og fagforeningsmedlemskap. Sensitiv informasjon brukes til å målrette undersøkelsesmuligheter for deg. I form av avklaring, ved å oppgi informasjon til SSI samtykker du til overføring og eksportering av sensitiv informasjon ved SSI til USA for lagring og bearbeiding.

SSI samler inn personlig identifiserende informasjon og demografisk informasjon fra ikke-panelmedlemmer før og under deltakelse i en spørreundersøkelse.

Du kan sende inn, laste opp, eller overføre innhold eller materiale, inkludert, uten begrensning, bilder, videoer og/eller annet lignende eller relatert innhold eller materiell ("Brukerinnhold"). Hvis du sender Brukerinnhold i forbindelse med SSIs tjenester (dvs. i forbindelse med en kundeundersøkelse), kan brukerinnholdet bli gjort offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, SSIs klienter, kunder av SSIs kunder, og tredjeparts-tjenesteleverandører. Brukerinnhold skal kun inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av den personen som sender brukerinnholdet og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materialer fra noen tredjepart. Brukerinnhold skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller likheten av noen andre enn brukeren og skal ikke inneholde noen personlig identifiserende informasjon av eller om noen andre enn brukeren. Hvis du ønsker informasjon om identiteten til sponsoren av en undersøkelse hvor du har sendt inn bilder eller video, kontakt SSI som angitt i personvernerklæringen. For å identifisere den spesifikke undersøkelsen må du oppgi SSI med din e-postadresse og informasjon relatert til undersøkelsen (dvs. undersøkelsesnummer, emne eller tema, datoen for undersøkelsen osv.).

2. Informasjon samlet via automatiserte metoder.

SSI kan også samle inn visse opplysninger automatisk, som informasjon om: (i) enheten eller datamaskinen og dens egenskaper, inkludert, uten begrensning, operativsystemet, programmene eller programmer på enheten eller datamaskinen, IP-adresse, enhetsbærer, enhetstype, tidssone, nettverksstatus, nettlesertype, nettleser identifikator, unikt identifikasjonsnummer, bærerbruker-ID (et unikt nummer tildelt til deg av nettoperatøren), media Access Control-adresse, International Mobile Equipment Identity, lokalitet og annen informasjon som alene eller i kombinasjon brukes til å identifisere enheten eller datamaskinen, og (ii) dine aktiviteter i forbindelse med SSIs tjenester, inkludert, uten begrensning, spørreundersøkelsesdata og svar, og belønning, incentiv, og/eller informasjon om konkurranser.  Konkrete eksempler på denne informasjonen og teknologien som samler den finnes nedenfor:

Sosial medieinformasjon. Du kan bli tilbudt muligheten til å få tilgang til SSIs tjenester gjennom tredjeparts sosiale medieplattformer. Hvis du velger et slikt alternativ, kan SSI samle inn en viss profilinformasjon som er lagret i din sosiale medieplattformkonto.

Informasjonskapsler.

SSIs generelle bruk av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er små filer som lagrer visse data på en enhet eller datamaskin. SSI kan bruke øktbaserte og permanente informasjonskapsler til flere formål, inkludert, uten begrensning, til å gi en bedre opplevelse av en spørreundersøkelse, kvalitetskontroll, validering, for å aktivere eller tilrettelegge for deltakelse av en spørreundersøkelse, sporing av gjennomførte undersøkelser eller andre gjennomførte tiltak, og for å oppdage svindel og/eller forebygging. Øktbaserte informasjonskapsler utløper når du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler forblir på enheten eller datamaskinen på ubestemt tid inntil de slettes.   

Bruk av informasjonskapsler av underleverandør generelt.

SSI bruker tredjeparter til å yte tjenester og visse funksjoner til SSI, inkludert, uten begrensning, avdekking av svindel. SSI bruker kontrakter med slike tredjeparter for å kontrollere deres bruk av informasjonskapsler og begrense bruken av informasjonskapsler til de begrensede formål som er fastsatt i kontraktene.

Nymålretning

SSI kan fra tid til annen engasjere en tredjepart eller tredjeparter for å enten annonsere markedsføring på en SSI nettsted(er) eller for å administrere SSIs markedsføring på andre nettsteder (for eksempel på sosiale mediesider). SSIs tredjeparters partner(e) kan bruker teknologi som informasjonskapsler eller identifisere dataelementer for å innhente informasjon om dine aktiviteter på SSIs nettsted(er) og/eller på andre nettsteder for å: (i) tilby deg markedsføringsinnhold om SSI og dets tjenester og/eller (ii) assistere SSI i å utvikle markedsføring- og annonsekampanjer utformet for å identifisere personer som har en sosial- eller demografisk profil lik din sosial- eller demografiske profil. Hvis SSI foretar et nymålretningsprogram og du ikke ønsker å delta i dette programmet, kan du velge å ikke delta i den gjeldende informasjonskapselprosessen angitt i personvernerklæringen eller i SSIs separate varsel for informasjonskapsler, eller ved å melde seg av inne i selve annonsen. Merk at ved å avabonnere som beskrevet i denne personvernerklæringen ikke melder deg av andre annonser og du vil fortsatt motta generiske annonser.

SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet.

I forbindelse med SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet, kan du delta i undersøkelser om konkrete annonser og kampanjer som SSI tester for sine kunder. For å lette gjennomføringen av disse undersøkelsene, kan SSIs kunder skrive, sette, eller lese informasjonskapsler, lokalt delte/lagrede objekter, flashinformasjonskapsler, og/eller annen relatert teknologi (hver en "tredjepartsteknologi" og samlebegrepet "Tredjepartsteknologier"). Tredjepartsteknologier kan bli skrevet, angitt eller lest på ulike steder, inkludert, uten begrensning, SSIs servere eller systemer. Hvis du deltar, vil din UID lagres i eller tilknyttet med tredjepartsteknologi for å tillate deg å bli kontaktet på nytt angående elektronisk annonse eller kampanje og SSIs klienter vil bruke tredjepartsteknologi for å avgjøre om du har sett, klikket på, eller på annen måte samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen. Hvis du medvirket til den elektroniske annonsen eller kampanjen, vil SSIs klient sende din UID og den spesifikke undersøkelsen til SSI og SSI vil gi deg muligheten til å fullføre spørreundersøkelsen. Videre, dersom du deltar, kan SSI dele din UID og data tidligere innhentet av SSI, inkludert, men ikke begrenset til, alder, kjønn, inntekt, antall personer i husholdningen, utdanning/utdanningsnivå, og arbeidsforhold ("Publikumdata"), til tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til, SSIs underleverandører, partnere og/eller klienter med formål i den hensikt å måle publikumsrapportering på reklame, kampanjer og nettstedene du besøker, viser og/eller klikker på. Publikumsdata vil brukes til å bistå i dannelsen, utvikling og implementeringen av nettsteder, nettannonser, og andre Internett- og digitale mediafunksjoner, funksjonalitet, og kampanjer. Publikumsdata kan deles i et enkelt sammendragsskjema (dvs. den enkeltes respondentnivå) eller samlet oppsummeringsskjema (dvs. en gruppe respondenter). I forbindelse med SSIs online annonseeffektivitetsprogram, informasjonskapsler og/eller andre lignende teknologi eller enhetsidentifikatorer (dvs. IDFA-er, AAID-er, osv). kan brukes for det formål å rette annonser mot personer.

Hvis du bor utenfor EU, og du ikke tidligere har sagt deg enig i å delta i onlineprogrammet for annonseringseffektivitet, fra ikrafttredelsesdatoen for denne personvernerklæringen samtykker du herved i å delta.  

Informasjonskapselsvarsel: SSI verdsetter ditt personvern. Nedenfor følger en liste over informasjonskapslene som er angitt eller distribuert av SSI og/eller dets partnere, klienter og/eller underleverandører i forbindelse med tjenestene. For enkelte informasjonskapsler er ingen fravalgsmekanisme gitt. For informasjonskapsler med en fravalgsmekanisme, kan du melde deg ut ved å klikke på lenken under eller ved å gå til det aktuelle nettstedet og følge fravalgsinstruksjonene.

A.Viktige informasjonskapsler
Du kan ikke velge vekk disse informasjonskapslene

NØDVENDIG
Du kan ikke velge vekk disse informasjonskapslene
SSI-ASPXAUTH Øktbasert informasjonskapsel
ANYSSIDOMAIN#lang Vis riktig språk
ASP.NET_SessionId Øktbasert informasjonskapsel
ISIStest Imperium RelevantID
JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Øktbasert informasjonskapsel
PHPSESSID Øktbasert informasjonskapsel
PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention
Session Økt / Øktinformasjonskapsel
RVCOOKIE Imperium RelevantID
RVIDExtId Imperium RelevantID
__EC_TEST__ Imperium RelevantID
thx_guid ThreatMetrix

B. Annonsering
Du kan ikke velge vekk disse informasjonskapslene

ComScore Online program for annonserings-effektivitet http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Online program for annonserings-effektivitet http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook for utviklere Annonsevisning, annonsemålretting, analytikk/måling, innholdstilpasning

http://www.aboutads.info/choices/

GWI Online program for annonserings-effektivitet https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out
HotTraffic Online program for annonserings-effektivitet http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
InsightExpress Online program for annonserings-effektivitet http://ad.insightexpressai.com/adserver/optout.aspx?redir=http://www.opinion-central.com/optedout.asp
MSI ACI Online program for annonserings-effektivitet http://www.msi-aci.com/tagging.html
Nielsen Online program for annonserings-effektivitet http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Quantcast Utvikling av online grupper som ”ser like ut” og forbrukerinnsikt

https://www.quantcast.com/opt-out/

Skru Online program for annonserings-effektivitet http://www.turn.com/privacy/customer-opt-out
YouTube Annonsemålretting gå til nettsted

C. Analytikk
Meld deg av på http://www.aboutads.info/choices/

Meld deg av på http://www.aboutads.info/choices/
Google Analytics Annonsemålretting, analytikk/målinger, optimalisering

Loggfiler.  SSIs tjenester kan automatisk samle og lagre informasjon i loggfiler, inkludert, uten begrensning, data tilgjengelig fra nettleseren din, inkludert, uten begrensning, IP-adresse, nettlesertype, internettleverandør, refererende/avsluttende sider, operativsystem, dato-/tidsstempel, og klikkstrømdata.

Digitalt fingeravtrykk. Vanligvis tildeler digitalt fingeravtrykk en unik identifikator til enheten eller datamaskinen basert på enhetens eller maskinens tekniske innstillinger, egenskaper, og IP-adresse. SSI bruker digital fingeravtrykksteknologi for å kvalitetskontrollere og validere formål og gjenkjenning av svindel og/eller forebygging, inkludert, uten begrensning, identifisering av duplikat eller uredelige respondenter. SSI kan implementere og bruke digitalt fingeravtrykk direkte eller gjennom tredjepartsleverandør.

Vannmerking.  Vanligvis innebærer vannmerking å plassere en teknologi eller fil på enheten eller datamaskinen for å identifisere at den tidligere har vært brukt til å registrere seg med eller få tilgang til SSIs tjenester.  Vannmerking brukes for kvalitetskontroll og valideringsformål og gjenkjenning av svindel og/eller forebyggingsformål. SSI kan binde seg til vannmerking direkte eller gjennom tredjepartsleverandør.

SSIs ikke-sporingsvarsel.

Do Not Track ("DNT") er en preferanse i nettleseren din som du kan stille inn til å varsle nettsteder du besøker at du ikke vil at disse skal samle inn visse opplysninger om deg. SSI responderer ikke på DNT-signaler. Hvis du protesterer mot SSIs praksis med henhold til DNT-signaler kan du melde deg ut av slik deltakelse eller bruk av SSIs tjenester som beskrevet under.

I forbindelse med SSIs online annonseeffektivitetsprogram tillater SSI at sine underleverandører, partnere og/eller klienter til å droppe, sette og/eller å skrive tredjepartsteknologi med formål å legge til rette for publikumsmåling og annonseundersøkelsesaktiviteter. SSI er ikke ansvarlig for tredjeparters etterlevelse med eller svar på DNT-signaler. For å lære mer om SSIs online annonseprogram, se igjennom seksjonen for informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.  

3. Informasjon samlet fra tredjeparter

SSI kan få personlig identifiserbar informasjon og demografiske opplysninger og/eller profilinformasjon fra tredjeparter, inkludert, uten begrensning, servicebyråer for informasjon, datameglere, andre prøveleverandører. lojalitetsprogrampartnere og/eller sosiale medieplattformer.  SSI kan bruke personlig identifiserende informasjon til ulike formål, inkludert, uten begrensning, datavalidering, datatilføying, avdekking av svindel, identifisere undersøkelser som kan være av interesse for deg, gjøre det mulig for utdeling av belønninger eller insentiver for din fullførelse av undersøkelser, og/eller sende deg en e-post for å invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse og/eller delta i et panel.

4. SSIs bruk av informasjon

I tillegg til andre formål som er fastsatt i disse retningslinjene, bruker SSI informasjon innhentet gjennom SSIs tjenester som følger, for å: (i) kommunisere med deg angående medlemskap i et panel, (ii) kommunisere med deg angående deltakelse i en undersøkelse(r), (iii) skreddersy undersøkelsesmuligheter for deg, (iv) sende deg meldinger om undersøkelsesmuligheter, (v) etterkomme enhver og alle juridiske forpliktelser, inkludert, uten begrensning, skatteforpliktelser, (vi) administrere og forvalte SSIs belønnings- og insentivprogrammer og oppfylle dine forespørsler om belønninger og insentiver, (vii) forenkle dine oppføringer i SSI-konkurranser og -kampanjer og kommunisere med deg angående slike oppføringer, (viii) oppdatere SSI-poster; (ix) overholde dataforpliktelser eller krav, (x) oppdage svindel og/eller forebyggende formål; og (xi) som ellers er tillatt i henhold til denne personvernerklæringen, eller som på annen måte er autorisert av deg.

Hvilken kommunikasjon mottar jeg gjennom SSIs Services?

SSI og/eller SSIs agenter, prosessorer og/eller leverandører eller underleverandører kan kontakte deg eller kommunisere med deg som følger:

 1. via "push"-meldinger eller SMS/tekstmeldinger, hvis du uttrykkelig samtykker i å motta slike henvendelser, for deltakelse i spørreundersøkelser.
 2. via e-post kommunikasjon med det formål å: (i) sende deg invitasjoner, (ii) kommunisere med deg angående deltakelse i spørreundersøkelser (fortid, nåtid og/eller fremtidige), (iii) kommunisere med deg angående belønning eller informasjon om insentiver, henvendelser, og/eller innløsning, (iv) sende deg nyhetsbrev, (v) sende deg meldinger som herunder kreves levert eller lovpålagt, (vi) kommunisere med deg angående konkurranser eller trekningskampanjer, inkludert, uten begrensning, vinnerbidragene til eller for slike konkurranser eller trekninger, og (vii) svare på henvendelser fra deg.
 3. via telefon med det formål å: (i) kommunisere med deg under eller om deltakelse i spørreundersøkelsen (fortid, nåtid og/eller fremtidige), (​​ii) kommunisere med deg angående belønning eller informasjon om insentiver, henvendelser, og/eller innløsning, betingelser (iii) pålagt å sende deg beskjeder herunder eller lovpålagt, (iv) kommunisere med deg angående konkurranser eller trekningskampanjer, inkludert, uten begrensning, vinnerbidragene til eller for slike konkurranser eller trekninger, og (v) svare på henvendelser fra deg. I tillegg kan SSI bruke virksomhets- eller jobbtelefonnummeret du oppga under registrering til panel eller ved utfylling av SSI business-to-business spørreskjemaet til å ringe deg for å bekrefte: (a) kvalifisering for spørreundersøkelser utformet for personer som arbeider i visse profesjonelle eller virksomhetsroller eller kapasiteter, og/eller (b) din registrering eller kvalifisering for et undersøkelsespanel(er) spesielt utviklet for personer i visse yrker. Verifiseringsprosessen kan innebære å verifisere informasjon eller data du har gitt tidligere eller levert til SSI.

Deler SSI personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom SSIs tjenester med tredjeparter?

SSI vil utlevere personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom SSIs tjenester til tredjeparter som følger:

 1. med ditt samtykke, annet enn ditt samtykke til behandling og deling beskrevet i denne personvernerklæringen og spesielt denne delen.
 1. i henhold til gjeldende lov eller som svar på en stevning eller en ordre fra en domstol eller offentlig etat.
 1. for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav til en person eller SSI, herunder for å beskytte sikkerheten til en person eller for å beskytte SSIs rettigheter og/eller eiendom.
 1. mellom ulike paneler hvis du registrerer deg for mer enn ett panel.
 1. til et moderselskap, datterselskap, eller tilknyttet selskap av SSI: (i) i tilfelle av en omorganisering eller omstilling, eller (ii) for bruk og behandling i samsvar med denne personvernerklæringen, eller som autorisert av deg.
 1. Til autoriserte agenter og/eller underleverandører av SSI og/eller SSIs klienter, som leverer tjenester, inkludert, uten begrensning, tilleggstjenester for data, datavalideringtjenester, gjenkjenning av svindel og/eller forebyggende tjenester, databasematchende tjenester, kodetjenester, datasegmenteringstjenester, og belønning, insentiv, og konkurranserelaterte tjenester.
 2. Til en klient for begrenset markedsforskningsrelatert bruk inkludert, uten begrensning, modellering, validering, oppdage svindel og/eller forebygging, datatillegg, databasesegmentering, og belønning, insentiv eller konkurranseinnløsning, oppfyllelse og/eller oppføring i forbindelse med din deltakelse i eller gjennomføring av en spørreundersøkelse.
 1. I forbindelse med en endring av eierskap eller kontroll, inkludert, uten begrensning, en fusjon eller et oppkjøp av noen eller alle av SSIs driftsmidler, forutsatt at partiet som mottar eller anskaffer personlig identifiserende informasjon godtar å bruke, beskytte og opprettholde sikkerheten, integriteten og konfidensialitet av personlig identifiserende informasjon i samsvar med denne personvernerklaringen.
 1. Til SSIs partnere som tilbyr insentiver for bruk av SSIs tjenester, kun for partnere i bruk med deres insentivprogram og vilkår for bruk, inkludert men ikke begrenset til, kreditering medlemskonti opprettholdt av partnere for personer som bruker eller deltar i SSIs tjenester.
 1.  Som ellers er tillatt i henhold til denne personvernerklæringen.

I tillegg er UID-er og informasjon samlet inn ved automatiserte metoder gitt til tredjeparter, inkludert, uten begrensning, kunder, samarbeidspartnere, agenter og/eller leverandører for flere formål, inkludert, uten begrensning, identifisere respondenter for nye spørreundersøkelser eller kommunikasjoner, gjenkjenning av svindel, og/eller forebygging, databasematching, datavalidering, datatillegg, datasegmentering og belønning, motivasjon, konkurranser eller forfremmelsesrelaterte tjenester, og/eller utvikling av aggregert datainnsikt om respondenter og skaffe en klient(er) tilgang til og bruk av aggregert datainnsikt.

Med hensyn til informasjon som samles inn gjennom SSIs tjenester, vil SSI gi spørreundersøkelsesdata og svar til SSIs klienter i samlet form uten at personlig identifiserende informasjon offentliggjøres av SSI, annet enn UID. Hvis du frivillig oppgir personlig identifiserende informasjon i forbindelse med dine undersøkelsessvar, og SSI samler svarene på undersøkelsen, vil SSI overføre svarene på undersøkelsen, UID og frivillig offentliggjort personlig identifiserende informasjon til SSIs klient.  I tillegg kan SSI dele geografiske og/eller demografiske data SSI samler inn om deg ved registrering eller gjennom visse profilerte spørsmål SSI kan stille deg. Slike data kan deles med tredjeparter i et enkelt sammendragsskjema (dvs. den enkeltes respondentnivå) eller samlet oppsummeringsskjema (dvs. en gruppe respondenter).

Vanligvis er utlevering av personlig identifiserende informasjon fra SSI til en tredjepart, med unntak av offentliggjøringer av UID-er, laget i henhold til en skriftlig avtale mellom SSI og tredjepart, som blant annet begrenser bruk av personlig identifiserende informasjon og krever at bruk av slik informasjon er i tråd med denne personvernerklæringen.  SSI kan tillate at en klient samler personlig identifiserende informasjon direkte fra respondentene. Utlevering er frivillig, og før innsamling kreves at klienten inngår en skriftlig avtale med SSI, som blant annet begrenser bruk av personlig identifiserende informasjon.

Hva om jeg ønsker å fortelle en venn om SSIs tjenester?

Hvis du ønsker å fortelle en venn om SSIs tjenester kan du bruke SSIs fortell-en-venn-funksjonen. For å bruke SSIs fortell-en-venn-funksjonen, må du fylle ut SSIs elektroniske skjema som krever at du oppgir navn og e-postadresse. SSI vil sende deg en e-post med en lenke til SSIs side for deltakelse. Deretter kan du sende lenken videre til din venn.

Leier SSI tredjeparter for å rekruttere personer til å bruke SSIs tjenester?

SSI kan engasjere tredjeparter for å rekruttere personer til å bruke SSIs tjenester, inkludert, uten begrensning, til å delta i et panel eller delta i en spørreundersøkelse. Rekrutteringsaktiviteter kan omfatte, uten begrensning, at tredjepart plasserer bannere eller annonser på nettsteder eller sender e-postkommunikasjon der de tilbyr muligheten til å delta i et panel eller delta i en spørreundersøkelse. Denne personvernerklæringen gjelder bare for personlig identifiserende informasjon når SSI faktisk samler personlig identifiserende informasjon, og dekker ikke eller gjelder ikke rekrutteringsaktiviteter som utføres av tredjeparter.

Hvordan kan jeg fravelge visse datainnsamlinger og/eller bruk?

Det er flere fravalgsalternativer for brukere av SSIs tjenester:

Panelmedlemmer kan fravelge ved å: (i) følge instruksjonene som er angitt i din medlemskonto, (ii) klikke på utmeldingslenken du finner i undersøkelsesinvitasjonen og følge instruksjonene på fravalgsnettsiden, eller (iii) ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

Du kan fravelge e-postkommunikasjon ved å klikke på utmeldingslenken i noen e-post du mottar fra oss eller kontakte oss som angitt nedenfor.

For å slette eller velge bort informasjonskapsler som er brukt i tilknytning til SSIs onlineprogram for annonseringseffektivitet, les gjennom delen i personvernerklæringen som omhandler informasjonskapsler og/eller se igjennom SSIs separate varsel for informasjonskapsler.

Du kan fravelge å dele profildata for den sosiale medieplattformen ved å endre dine preferanser/profilinnstillinger ved den sosiale medieplattformen om deling av data med tredjeparter.

For å slette all informasjon som samles inn av SSI, vennligst kontakt SSI som angitt nedenfor.

Hvor lenge oppbevarer SSI min personlig identifiserende informasjon og annen informasjon?

SSI vil beholde personlig identifiserende informasjon og annen informasjon relatert til din bruk av tjenestene under din bruk av tjenestene, og for inntil ett (1) år etterpå eller annen periode som kan være nødvendig eller tillatt ved lov.

Hvordan kan jeg få tilgang til den personlig identifiserende informasjonen og annen informasjon som er samlet inn om meg?

Du kan be om tilgang til å gjennomgå, korrigere, slette eller protestere mot behandlingen av din personlig identifiserende informasjon ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

Samler SSI inn informasjon om barn?

SSI mener det er viktig å beskytte barns personvern på nettet. Derfor følger SSI gjeldende lover og forskrifter som angår beskyttelse av barns personvern, inkludert, uten begrensning, Children's Online Privacy Protection Act av 1998 i USA (med endringer). SSI anser nøye både personvern og foreldrenes bekymringer i forbindelse med undersøkelser som involverer personer under atten år (18). Enkelte land der SSI driver og vedlikeholder et panel kan foreskrive en aldersterskel der foreldrenes samtykke er nødvendig for innsamling av personlig identifiserende informasjon. SSIs tjenester er ikke designet eller beregnet for bruk av enkeltpersoner under slike aldersterskler. SSI samler ikke bevisst inn personlig identifiserende informasjon fra noen under slike aldersterskler. Dersom SSI blir klar over at de uforvarende har samlet personlig identifiserende informasjon fra noen under slike aldersterskler, vil SSI omgående slette slik personlig identifiserende informasjon. For eksempel i USA er ikke SSIs tjenester ikke konstruert eller beregnet for bruk av enkeltpersoner under tretten (13) år og SSI samler ikke bevisst inn personopplysninger fra noen under en alder av tretten (13) år. Foreldre, foresatte eller andre med foreldrerettigheter oppfordres til å ta kontakt med SSI, som beskrevet nedenfor, for å diskutere denne personvernerklæringen, og deres rett til tilgang, gjennomgå, rette, slette eller protestere mot behandlingen av bruken av personlig identifiserbar informasjon av eller om deres barn.

 

Hvilken sikkerhet er tilgjengelig for personlig identifiserende informasjon og annen informasjon som er samlet gjennom tjenestene?

SSI opprettholder hensiktsmessige tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personlig identifiserende informasjon og annen informasjon gitt eller samlet inn av SSI. SSI vurderer, skjermer og evaluerer personvernpraksis og beskyttelsessystemer jevnlig. Uavhengig av det foregående, sendinger over internett og/eller et mobilnett er ikke hundre prosent (100 %) sikkert og SSI garanterer ikke for sikkerhet en av sendingene. SSI er ikke ansvarlig for eventuelle feil der enkeltpersoner sender personlig identifiserende informasjon til SSI.

Hvem kan jeg kontakte med spørsmål eller klager på denne personvernerklæringen?

Generelle spørsmål og klager.

Hvis du har spørsmål eller klager angående SSIs personvernpraksis og/eller denne personvernerklæringen eller ønsker å kommunisere en fravalgsforespørsel til SSI, eller ønsker å utøve dine rettigheter til å få tilgang til, vurdere, rette, slette eller protestere angående behandlingen av personlig identifiserende informasjon, kan du kontakte oss via e-post på privacy@surveysampling.com. SSIs juridiske avdeling har ansvaret for organisasjonens samsvar med denne personvernerklæringen.

Håndhevelse

Ved overholdelse av US-EU og US-Sveits Safe Harbor-prinsipper, forplikter SSI seg til å løse klager om våre forbrukeres personvern og vår innhenting eller bruk av våre forbrukeres personlige informasjon. Borgere av EU-land med henvendelser eller klager angående denne personvernerklæringen bør først kontakte SSI på:

Legal Department

Survey Sampling International, LLC

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA

p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

SSI har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under US-EU og USA-Sveits Safe Harbor-personvernprinsipper til en uavhengig konfliktløsningsinstans, også kalt CASRO SAFE HARBOR PROGRAM. Hvis du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen, eller hvis klagen ikke blir tilfredsstillende ivaretatt av SSI, kan du gå til CASRO SAFE HARBOR PROGRAM-nettsted på https://www.casro.org/?complaintcasrosh for mer informasjon eller for å sende inn en klage.

Finnes det noen selskaper innenfor SSI-konsernet som kan samle inn, lagre og behandle personlig identifiserende informasjon?

Ja, se listen over selskaper under:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.
 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.
 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.
 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France.
 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.
 • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.
 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain.
 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.
 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.
 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.
 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.
 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.
 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.
 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.
 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.
 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.
 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasil.
 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Philippines.
 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.
 • Mountain West Research Center L.C.
 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.