1. INGEN KRAV OM KJØP. INGEN FORM FOR KJØP ELLER BETALING VIL ØKE VINNERSJANSENE. DU MÅ VÆRE ATTEN (15) ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA. UGYLDIG DER DET ER FORBUDT VED LOV.


2. Konkurranseperiode. MeningsTorgets “Lik folk, Lik meninger, Lik MeningsTorget”-kampanje (“Kampanjen”) starter kl. 00:00 (CEST) den 29. juni 2015 og slutter kl. 23-59 (CEST) den 28. august 2015.

 

3. Sponsor. Survey Sampling International, LLC ("SSI"), med adresse 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, organiserer konkurransen på sine nettsider ("nettsidene"). Alle deltagere gir informasjon til SSI, ikke til en tredjepart.

 

4. Rett til deltagelse. Konkurransen er kun åpen for de med bosted i Norge. Deltagerne må være femten (15) år eller eldre for å delta. Alle deltagerne må “Like” Meningstorgets Facebook-side og kommentere på innleggene på veggen. Alle deltagerne må følge og etterleve følgende vilkår og betingelser ("reglene"). Ansatte i SSI og dets mor- og datterselskaper, så vel som deres familie og husstandsmedlemmer, kan ikke delta i konkurransen.

 

5. Deltagelse i konkurransen.
a. Begrensning på antall deltagelser. Hver deltager kan kun like siden vår én gang. En og samme person kan kun vinne premiene våre én gang.
b. Deltagelse i SSI-respondentenes premietrekning. Deltagelse i kampanjen skjer ved å “like” Meningstorgets Facebookside fra 29. juni til 28. august 2015. Ved å “Like” vår side og kommentere på innleggene, blir du automatisk med i konkurransen. SSI forbeholder seg retten til å diskvalifisere alle bidrag som etter SSIs eget skjønn ikke er passende for konkurransen. SSI vil behandle all personlig informasjon som blir samlet inn eller mottatt i forbindelse med kampanjen i samsvar med SSI’s personvernspolitikk som er tilgjengelig på https://www.meningstorget.no/policies/privacy .

 

6. Trekning av vinnere. SSI vil på tilfeldig basis velge én (1) vinner per uke hver mandag, for den foregående uken. Ved å delta i konkurransen, godtar deltagerne å rette seg etter og ikke protestere på SSIs endelige avgjørelse. Hvis et vinnerbidrag blir erklært ugyldig, uansett grunn, eller personen som sendte inn vinnerbidraget ikke følger disse brukerbetingelsene, kan premien trekkes tilbake og gis til en alternativ vinner.
Mottakelse av premie er betinget av overholdelse av disse offisielle reglene. Dersom en potensiell vinner blir diskvalifisert uansett grunn eller ikke svarer innen 3 dager, vil SSI tildele den aktuelle premien til en alternativ vinner etter en tilfeldig trekning blant alle gjenværende kvalifiserte deltakere fra det aktuelle landet. Bare to (2) alternative trekninger vil bli avholdt, og deretter vil premien utildelt.

 

7. Meddelelse. Vinneren vil bli kontaktet via Facebook hver mandag for foregående uke, og vil bli opplyst om at han eller henne har blitt utvalgt som vinner og vil bli bedt om bekrefte sin identitet ved å sende en epost til helpdesk@meningstorget.no, der vinneren må bekrefte identitet og deltakelse i kampanjen. Dersom SSI ikke mottar svar fra den potensielle vinneren innen (3) virkedager, forbeholder SSI seg retten til å trekke tilbake premien fra deltageren og velge en ny vinner. Etter mottatt svar per e-post vil SSI gi vinneren all nødvendig dokumentasjon og informasjon, inkludert, uten begrensninger, instruksjoner om hvordan premien skal løses inn.

 

8. Premier. Vi deler ut 4 gavekort på 400 NOK hver per måned fra en merkevare i vår nettbutikk. Vinneren vil motta et elektronisk gavekort på firehundre norske kroner (NOK 400). E-gavekortet vil bli sendt per e-post til den e-postadressen vinneren har oppgitt. Premien kan ikke overdras til andre eller byttes inn, unntatt der dette tilbys av SSI etter eget skjønn. SSI skal ikke holdes ansvarlig for tapte, stjålne eller bortkomne premier. Vinnerne er ansvarlige for alle skatter og avgifter tilknyttet mottak og bruk av premien. Vinneroddsen avhenger av antall gyldige bidrag som er mottatt. SSI kan ikke gi noen nøyaktig prognose på antall deltakere. Kun én (1) premie vil bli gitt per person. Total premieverdi er NOK 1 600 per måned.

 

9. Garanti. Alle deltagere garanterer overfor SSI at: (i) deltagerens bidrag ikke krenker eller misbruker tredjeparts/tredjeparters åndsverks- eller eiendomsrettigheter eller rett til personvern; (ii) deltageren har rett til å sende inn bidraget; og (iii), om nødvendig, deltageren har innhentet alle nødvendige samtykker, godkjennelser og tillatelser i forbindelse med deltagerens bidrag.

 

10. Samsvar med gjeldende lovgivning og aktuell lovbestemmelse. Konkurransen er underlagt alle gjeldende lover og regler. Alle forhold og spørsmål om disse reglenes sammensetning, gyldighet, fortolkning og håndhevelse eller deltakernes og SSIs rettigheter eller plikter i forbindelse med konkurransen, skal være underlagt og oppfattes i henhold til lovgivningen i Connecticut, uten mulighet til å velge lovbestemmelser eller prinsipper (enten disse tilhører Connecticut eller annen jurisdiksjon) som kan åpne for anvendelse av en annen jurisdiksjons lovgivning. Juridiske krav som oppstår fra eller i tilknytning til konkurransen eller disse offisielle reglene, må fremlegges for føderal eller statlig domstol i Fairfield County, Connecticut, USA.

 

11. Avslutning og kunngjøringer om konkurransen. SSI kan avbryte, utsette eller avslutte konkurransen til enhver tid. Bortsett fra der dette er forbudt, utgjør deltagelse i konkurransen godkjenning av bruk av vinnerens navn og bidrag til reklame, annonsering eller markedsføringsformål, uten ytterligere samtykke eller vurdering.

 

12. Avståelse fra krav. Ved å delta i konkurransen samtykker alle deltagere til å frita og holde skadesløs SSI og dets moder- og datterselskaper, medlemmer, ledere, aksjonærer, direktører, ansatte og representanter fra og mot alle former for krav eller fordringer, inkludert, men ikke begrenset til, krav i forbindelse med personskade, dødsfall eller skadet eller tapt eiendom, som følge av deltagelse i konkurransen eller mottak, bruk eller misbruk av premier.

 

13. Diverse. Deltagelse innebærer deltagerens fulle samtykke til disse brukerbetingelsene. SSIs avgjørelser er endelige og bindende i alle spørsmål knyttet til konkurransen. For informasjon om vinneren, send SSI en e-post med tittel:“ “Lik Meningstorget – kamanje» til følgende e-postadresse:helpdesk@meningstorget.no