1. Berettigelse: Survey Sampling Internationals premietrekning («premietrekningen») er kun åpen for lovlige innbyggere i Danmark, Finland og Norge som er registrerte medlemmer av et Survey Sampling International-panel («SSI-panel») (som definert i dette dokumentet), eller et tilknyttet panel som administreres av SSI i deres bostedsland, og som er atten (18) år på tidspunktet for deltakelse. Ansatte i Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. og deres respektive partnere, datterselskaper eller tilknyttede selskaper, selgere, leverandører og agenter, samt deres respektive familiemedlemmer og andre i husholdningen er ikke berettiget til deltakelse. Premietrekningen er underlagt alle gjeldende lover og reguleringer og er ugyldig der den er forbudt. Deltakelse utgjør deltakerens fulle og ubetingede godkjennelse av disse offisielle reglene, samt sponsorens (som definert i dette dokumentet) og administratorens (som definert i dette dokumentet) avgjørelser, som er endelige og bindene i alle henseende som er knyttet til premietrekningen. Å vinne en premie forutsetter at man oppfyller alle kravene beskrevet i dette dokumentet.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A. Administrator: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.

3. Tidsperiode: Premietrekningen begynner kl. 00.01 vesteuropeisk tid («GMT»), 1. juli 2016 og slutter 23.59 GMT 30. juni 2017 («Kampanjeperioden»). Premietrekningen består av fire (4) deltakelsesperioder (hver av dem er en «deltakelsesperiode») som vist i diagrammet under:

 

Deltakelsesperiode

Starter kl. 00.01 GMT

Slutter kl. 23.59 GMT

Dato for trekning

1

1. juli 2016

30. september 2016

12. oktober 2016

2

1. oktober 2016

31. desember 2016

11. januar 2017

3

1. januar 2017

31. mars 2017

11. april 2017

4

1. april 2017

30. juni 2017

11. juli 2017

Sponsorens datamaskin brukes som offisiell tidtakingsenhet under premietrekningen.

4. Slik deltar du:

  1. Delta i et panel.  Sponsor samler inn data fra enkeltpersoner som deltar på et av nettstedene viet til å gjennomføre forbrukerundersøkelser («Paneler»). For å delta i premietrekningen må du være medlem av et panel.  For å få tilgang til en liste over paneler, inkludert ett eller flere paneler i ditt område, se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf.  Du kan allerede være et medlem av et panel, eller du kan registrere deg og bli med i et panel gratis i løpet av kampanjeperioden. Du får ikke deltakelse kun ved å registrere deg, men du kan ikke delta i en spørreundersøkelse uten å være et registrert medlem av et panel.
  2. Delta i en spørreundersøkelse. Under kampanjeperioden kommer sponsoren til å be medlemmene i panelene til å delta i spørreundersøkelser som ber om svar og spørsmål til spørreundersøkelser.  Når du fullfører en spørreundersøkelse, får du én (1) oppføring i trekningen for premietrekningens deltakelsesperiode (som beskrevet over i del 3) knyttet til datoen og klokkeslettet da du deltok. Hvis du ikke kan fullføre spørreundersøkelsen fordi du får opp beskjeden «sortert ut» eller får opp en melding når du prøver å starte en spørreundersøkelse, eller beskjeden «kvote full», får du også én (1) oppføring i premietrekningen for premietrekningens deltakelsesperiode knyttet til datoen og klokkeslettet da du prøvde å delta. Deltakelsen inkluderes i en trekning basert på panelmedlemmenes land, som beskrevet i del 6 under.
  3. Spille spill. Panelmedlemmer som får opp beskjeden «sortert ut» eller «kvote full» kan også inviteres til å delta i et spill eller en aktivitet på nett.  Hvis du spiller spillet, får du minst én (1) ekstra deltakelse, eller opptil ti (10) ytterligere deltakelser i premietrekningen.  Antall deltakelser du mottar vises etter spillet eller aktiviteten er ferdig. Deltakelsen eller deltakelsene i premietrekningen skal gjelde for deltakelsesperioden knyttet til datoen og klokkeslettet da du deltok i det spillet eller den aktiviteten og ble tildelt ekstra deltakelse eller deltakelser. Oddsene for å motta ti (10) deltakelser: 1:200, oddsene for å motta fem (5) deltakelser: 5:200, oddsene for å motta tre (3) deltakelser: 10:200, og oddsene for å motta én (1) deltakelse: 184:200.
  4. Løs inn poeng.  Sponsor bruker et belønningsprogram for de som er medlemmer av et panel.  Informasjon knyttet til belønningsprogrammet finnes på http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf. I henhold til vilkårene til belønningsprogrammet kan man tjene opp poeng når man fullfører en spørreundersøkelse.  Man kan deretter bruke poeng til diverse formål.  Én av måtene de kan brukes på er å bli «vekslet inn» i en deltakelse i denne premietrekningen.  For å veksle poengene i en deltakelse, kan deltakerne logge på panelkontoene sine og klikke på linken «Hent belønning». Velg belønningsalternativet premietrekning for å se antall poeng du trenger for å løse inn én (1) deltakelse.  Ved å velge dette får du én (1) oppføring i premietrekningen for trekningens deltakelsesperiode knyttet til datoen og klokkeslettet da du deltok.

 

Begrensninger for deltakelse.  Hver berettiget deltaker må ha sin egen e-postadresse, som ikke skal være lik en e-postadresse til andre berettigede deltakere. Alle forsøk av en deltaker på å få deltakelser ved å bruke flere/ulike e-postadresser, identiteter, registreringer og pålogginger eller andre metoder, annullerer alle deltakelsene til den deltakeren, og han/hun kan være underlagt ytterligere sanksjoner eller straff i henhold til panelets gjeldende vilkår og betingelser.  Bruk av automatiske systemer til å delta i premietrekningen er strengt forbudt og fører til diskvalifisering og at alle deltakelsene som er sendt inn eller mottatt via slike automatiske systemer blir annullerte. Hverken sponsoren eller administratoren er ansvarlig for tapt, sen, uferdig, ugyldig, uleselig eller feilsendt informasjon eller deltakelser som blir diskvalifisert eller annullert. I tilfelle det oppstår en tvist om identiteten til en deltaker, den autoriserte kontoinnehaveren (som definert i dette dokumentet) til e-postadressen som brukes av, eller er knyttet til, vil den berettigede deltakeren anses å være deltakeren. Den «autoriserte kontoinnehaveren» er den fysiske personen som e-postadressen er tilordnet til fra en leverandør av Internettilgang, tjenesteleverandør på nett, Internettleverandør eller annen organisasjon som er ansvarlig for å tilordne e-postadresser for domenet knyttet til den innsendte adressen. Potensielle vinnere kan være påkrevd å bevise at de er den autoriserte kontoinnehaveren. 

 

5. Premietrekninger og verifisering av potensielle vinnere: For å vinne forutsetter det at man overholder alle vilkårene og betingelsene, og oppfyller alle kravene i disse offisielle reglene. Administratoren, en uavhengig organisasjon som dømmer, velger tilfeldig én (1) potensiell vinner av premietrekningen fra alle kvalifiserte deltakelsene mottatt under hver deltakelsesperiode på datoene spesifisert over i del 3. Hver trekning finner sted på administratorens kontorer på adressen over, omtrent kl. 17.00 GMT. Deltakelser, enten de vinner eller ikke, blir ikke overført og ikke inkludert i trekningene for påfølgende deltakelsesperioder. De potensielle vinnerne skal varsles via e-post, etter datoen for premietrekning. Bortsett fra der det er forbudt kreves det at hver potensielle vinner signerer og sender tilbake vinnerdokumentasjon, som avgjøres av sponsoren, etter eget skjønn, for å bekrefte berettigelse, gi begrenset publiseringsrettigheter, frita sponsoren og administratoren for ansvar eller av andre grunner som anses som nødvendig av sponsoren. Hvis en potensiell vinner ikke har nådd myndig alder i sitt hjemland, må forelderen eller vergen til den potensielle vinneren signere og sende tilbake alle de påkrevde dokumentene.I tillegg må en eventuell vinner fra Danmark svare korrekt på et tidsbegrenset kunnskapsspørsmål for å kunne motta premien. Hvis dokumentasjon kreves, må den mottas av sponsoren eller administratoren innenfor tidsrammen angitt på tidspunktet for det første varselet om gevinst, ellers mister den potensielle vinneren premien. Hvis en potensiell vinner ikke kan bli kontaktet, ikke kan signere og sende tilbake påkrevd dokumentasjon, eller hvis premien returnerer som ikke mulig å levere, mister den potensielle vinneren alle rettigheter for og/eller til premien. Å motta en premie forutsetter at disse offisielle reglene overholdes. Dersom en potensiell vinner diskvalifiseres av en hvilken som helst grunn, belønner administratoren premien til en alternativ vinner etter en tilfeldig trekningen blant alle gjenværende kvalifiserte deltakelsene fra det gjeldende landet. Kun tre (3) alternative trekninger holdes, og etter dette blir ikke premien delt ut til noen. Premiene fullføres via PayPal innen omtrent ti (10) til tolv (12) uker etter vinneren er blitt bekreftet. Alle premiene som ikke er blitt delt ut til noen, blir ikke kombinert med premien(e) for, eller på annen måte overført til en påfølgende deltakelsesperiode.

6. Premier: FIRE (4) PREMIER (én (1) per deltakelsesperiode): € 4000 (eller ca. DKK 30 000 eller NOK 35 000).  Total verdi på premiene: € 16 000 (eller ca. DKK 120 000 eller NOK 140 000).

Premiene blir gitt som kontanter eller ekvivalent til kontanter. Det kan kreves at vinnerne konfigurerer en konto for overføring av pengene, som anvist av sponsoren, for å kunne motta premien sin. Premiene kan ikke overføres og ingen erstatning gis, bortsett fra som oppgitt i dette dokumentet, etter sponsorens eget skjønn. Sponsoren forbeholder seg retten til å bytte ut en premie med en premie med samme eller større verdi, hvis den utpekte premien av en eller annen grunn skulle bli utilgjengelig. Hverken sponsoren eller administratoren skal holdes ansvarlige for tapte, stjålne eller feilsendte premier. Vinnere er selv ansvarlige for alle skatter og avgifter knyttet til mottakelse og/eller bruk av premien. Sponsor forbeholder seg retten til å holde tilbake en del av premien til de relevante skattemyndigheter. Oddsene (sjansene) til å vinne en premie avhenger av antall kvalifiserte deltakelser som mottas fra panelmedlemmer fra de berettigede landene i løpet av hver deltakelsesperiode.  Grense: Én (1) premie per person, per deltakelsesperiode.

7. Frigivelse: I den grad loven tillater det, samtykker hver enkelt deltaker ved å delta i premietrekningen, å frigjøre og holde sponsoren, administratoren og deres respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, leverandører, distributører, reklame-/markedsføringsfirmaer og leverandører av premiene, og hvert av deres respektive moderselskaper og slike selskapers ledere, direktører, ansatte og agenter (samlet, «frigjorte parter») fra og mot ethvert krav eller søksmål, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, død eller skade på eller tap av eiendom som oppstår av deltakelse i trekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av en premie.

8. Publisitet: Bortsett fra der det er ulovlig, skal det å vinne en premie i premietrekningen utgjøre vinnerens samtykke i sponsorens og/eller deres agenters bruk av vinnerens navn, bilde, stemme, meninger og/eller hjemby og fylke/kommune for kampanjeformål knyttet til trekningen i alle typer media, over hele verden, uten videre betaling eller hensyn og uten forvarsel og/eller samtykke.

9. Generelle betingelser: Sponsoren forbeholder seg retten til å avbryte, forlenge og/eller endre premietrekningen, eller deler av den, hvis svindel, tekniske feil, menneskelige feil eller andre faktorer svekker integriteten eller riktig funksjon av premietrekningen, som bestemt av sponsoren etter eget skjønn. I slike tilfeller kan sponsoren etter eget skjønn velge å holde en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte deltakelser som har blitt mottatt opptil datoen for avvikling for en hvilken som helst eller alle premiene som tilbys. Sponsoren forbeholder seg retten til å etter eget skjønn diskvalifisere en person som manipulerer deltakelsesprosessen eller driften av premietrekningen, eller som bryter disse offisielle reglene eller handler på en usportslig eller forstyrrende måte. Ethvert forsøk av en person å bevisst undergrave den lovlige driften av premietrekningen kan være et brudd på straffe- og sivilrett, og hvis et slikt forsøk gjennomføres, forbeholder sponsor seg retten til å søke erstatning fra en slik person i den utstrekning loven tillater det. At sponsoren ikke kan håndheve bestemmelser i disse offisielle reglene, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen. 

10. Ansvarsbegrensning: De frigjorte partene er ikke ansvarlige for: (1) feil eller unøyaktig informasjon, enten forårsaket av deltakere, trykkfeil eller av noe av utstyret eller programmeringen knyttet til eller som benyttes i premietrekningen; (2) tekniske feil av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til feilfunksjoner, forstyrrelser eller avbrudd i telefonlinjer eller nettverksmaskinvare eller programvare; (3) uautorisert menneskelig inngrep i en del av påmeldingsprosessen eller trekningen; (4) teknisk eller menneskelig feil som kan forekomme i administrasjonen av trekningen eller behandlingen av deltakelsene; (5) sen, tapt, ikke-leverbar, skadet eller stjålet post/e-post; eller (6) enhver skade på personer eller eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av deltakerens deltakelse i trekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av en premie. Hvis av en eller annen grunn bekreftes at en deltakers deltakelse har blitt feilaktig slettet, tapt eller på annen måte ødelagt eller skadet, er deltakerens eneste botemiddel en ny deltakelse i premietrekningen, hvis dette er mulig. Hvis premietrekningen, eller deler av den, avvikles av en hvilken som helst grunn, kan sponsoren etter eget skjønn velge å holde en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte deltakelser som har blitt mottatt opptil datoen for avvikling for enhver eller alle premiene som tilbys. Ingen flere premier enn det oppgitte antallet loddes ut. I tilfelle produksjon, teknisk, seeding, programmering eller andre grunner forårsaker at flere enn det angitte antallet premier som angitt i disse offisielle reglene blir tilgjengelige og/eller gjort krav på, forbeholder Sponsor rett til å kun tildele det angitte antallet premier via en tilfeldig trekning blant alle legitime, ikke-belønnede, kvalifiserte premiekrav.

11. Tvister: Bortsett fra der det er forbudt, godtar deltakeren at: (1) alle tvister, krav og grunnlag for søksmål som følge av eller i forbindelse med denne premietrekningen eller utdelte premier skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av United States District Court for Eastern District of Michigan (Southern Division) eller en annen egnet Michigan State Court i Oakland County, Michigan, USA; (2) alle krav, dommer og premier skal begrenses til faktiske utgifter, inkludert kostnader knyttet til deltakelse i denne trekningen, men ikke til advokathonorar; og (3) ikke under noen omstendigheter får deltakeren lov til å motta premie for, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, indirekte, straffende, tilfeldige og følgeskader og andre skader, annet enn for selve utgiftene, og alle rettigheter til å ha skader multiplisert eller på annen måte økt.  Alle problemer eller spørsmål angående konstruksjon, gyldighet, tolkning og håndhevelsen av disse offisielle reglene, eller rettighetene og forpliktelsene til deltakeren og sponsoren i forbindelse med premietrekningen, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Michigan, USA, uten hensyn til noen valg med lov eller lovkonflikter (enten i staten Michigan, USA, eller andre jurisdiksjoner), som kan føre til anvendelse av lover i en annen jurisdiksjon enn staten Michigan, USA.

12. Deltakerens personopplysninger: Når du blir medlem av et panel, oppgir du enkelte personopplysninger til sponsoren, deriblant navn og en gyldig e-postadresse.  Alle personopplysninger du sender til sponsoren lagres på servere i USA og behandles i henhold til sponsorens retningslinjer for personvern.  For å få tilgang til en liste over paneler, samt en lenke til de gjeldende retningslinjene for personvern, se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf.  I henhold til sponsorens gjeldende retningslinjer for personvern, overføres enkelte begrensede data for potensielle vinnere til administratoren (retningslinjer for personvern finnes på http://www.HelloWorld.com/privacy-policy).  Du har rett på informasjon om personopplysningene om deg som lagres, inkludert opphav, mottaker eller kategorier av mottakere av dataene og grunnen til at de lagres.  Du har også rett på å få tilgang til, trekke tilbake og korrigere personopplysningene dine. For å få tilgang til, trekke tilbake og/eller korrigere personopplysninger som brukes i forbindelse med premietrekningen, kan du sende forespørsel om det ved å sende en e-postmelding med emnet: «2016-2017 Survey Sampling International Prize Draw» til privacy@surveysampling.com. Personopplysningene som sendes, mottas eller samles inn i forbindelse med å bli paneldeltaker, og med det formål å administrere premietrekningen, skal lagres på en server i USA.  Å bli paneldeltaker og å delta i premietrekningen utgjør ditt samtykke i, og eksplisitte tillatelse til, eksport av dine personopplysninger til USA og dets bruk for administrering av denne trekningen og tilknyttet behandling (inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetskopier og arkivering).  Personopplysninger brukes til å ta kontakt med eventuelle vinnere og å fordele premiene. Sponsoren kontrollerer og mottar data. Serverne der personopplysninger lagres, kontrolleres av sponsoren. Den amerikanske regjeringen beholder tilgangsrettigheter, og personopplysninger kan bli gjenstand for senere behandling uten omfattende juridiske begrensninger (dvs. at det kan kreves at arrangøren og/eller administratoren, i henhold til amerikansk lov, deler mine personopplysninger med tredjeparter, som for eksempel USAs myndigheter). Du har også rett til å motstå datainnsamling, under visse omstendigheter. For å gjøre dette, kan du skrive til: «Personal Information», c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 USA, Attn: Legal Department; eller privacy@surveysampling.com. Der det er aktuelt, kan du også ha ytterligere rettigheter angående dine personopplysninger og personvern i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonen der du bor.

13. Ugyldiggjøring: Hvis anvendelsen av en bestemmelse i disse offisielle reglene til noen spesielle fakta eller omstendigheter eller annen grunn anses å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol, voldgiftsdomstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ikke (a) gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av en slik bestemmelse som påføres andre spesielle fakta eller omstendigheter, og de andre bestemmelsene i disse offisielle reglene, på noen måte påvirkes eller svekkes; og (b) en slik bestemmelse skal håndheves i den grad det er mulig.  I tillegg, hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene av en eller annen grunn blir holdt for å være overdrevent brede i henhold til varighet, geografisk virkeområde, aktivitet eller emne, skal de tolkes ved å begrenses og reduseres, slik at de blir rettskraftig i den grad det er forenlig med gjeldende lov.

14.  Vinnerliste: Du kan se en liste over vinnere på http://bit.ly/1QJuFtc. Vinnerlisten blir lagt ut etter bekreftelse av vinneren er fullført.

© 2016 HelloWorld, Inc. Med enerett.
© 2016 Survey Sampling International, LLC.  Med enerett.